Jarle Mjøen"/>

Ikke sint på rådmannen

Etter at formannskapet valgte å overhøre rådmannens advarsler om kirkeoppstart og løssluppen pengebruk, fikk han trøst fra presten.
nyheter

– Vi er langt fra så sint på rådmannen som noen vil ha det til. Du gjør bare jobben din og det respekterer jeg, var de trøstende ordene sogneprest og kirkeforkjemper Olav Øygard kom med til rådmann Bjørn Atle Hansen. Da hadde han overhørt debatten og sett at formannskapet ga grønt lys for byggestart av Nordlyskatedralen.

Politisk sak

Sognepresten gjorde det overfor Altaposten klart at har forståelse for at rådmannen synliggjør konsekvensene av tunge investeringer, enten det er til kirke eller andre formål.

– Det er klart at jeg som sogneprest ønsker ny kirke og gjerne argumenterer for hvorfor det er viktig at Nordlyskatedralen blir realisert. Uansett om det blir byggestart i 2008 eller i 2020 må katedralen prioriteres foran noe annet. Det er de vurderingene politikerne må gjøre, påpekte Øygard etter formannskapsmøtet.

10 millioner kr

Under seansen i formannskapet var både Øygard og daglig leder av Alta kirkelige fellesråd, Gunnar Tangvik, tilstede. De kunne fornøyd konstatere at iherdig jobbing i kulissene hadde gitt resultater – ikke minst ved å få næringslivet til å stille garanti for en gave på 3,5 millioner kr.

– Jeg tror ikke garantien fra de fire næringslivsaktørene vil bli utløst. Vi har allerede forpliktet oss til å framskaffe syv millioner kr i ekstern finansiering og jeg tror også vi vil klare ytterligere 3,5 millioner kr. Så langt har vi, inklusiv gaven fra Alta kraftlag på fire millioner kr, fått inn 5,0 millioner kr. Innen fristen i 2010 skal vi kunne legge 10,5 millioner kr på bordet i form av gaver og bidrag fra ulike instanser, er den halvveise lovnaden fra Gunnar Tangvik.

God sak

Til Altaposten sier rådmann Bjørn Atle Hansen at han ikke er opptatt av om kirka påbegynnes i 2008 eller 2010.

– Regninga kommer uansett. Mitt budskap er at vi ikke må legge flere tunge prosjekt inn i økonomiplanen enn vi har rygg til å bære. Når kirka nå kommer må det bety at andre prosjekt som politikerne også mener er nødvendige må vike, påpeker rådmannen.

Han bekrefter overfor Altaposten at rammene i økonomiplanen kan bli overskredet med smått utrolige 150 millioner kr fram til 2010. Det betyr at det må hentes ytterligere 16 millioner kr årlig fra driftsbudsjettet til rente og avdrag. Da kan både skole- og helsetilbud stå i fare.

– Vi er allerede på grensen av å makte å opprettholde dagens tjenestetilbud. Hvordan vi skal klare å øke tjenesteproduksjonen i forhold til veksten i folketallet er et stort spørsmål.

Bekymret

Han vedgår å være svært bekymret over de økonomiske framtidsutsiktene. Mangelen på måtehold, stigende byggepriser og ikke minst utsiktene til at renta vil øke, mener han samlet gir grunn til å ta en tenkepause.

– Vi har nådd smertegrensen, konstaterer rådmann Bjørn Atle Hansen.