Jarle Mjøen"/>

Grønt lys for oppstart i 2008

Det blir oppstart av Nordlyskatedralen sommeren 2008. Totalkostnadene vil være 90 millioner kr. I tillegg utløser bygget vel 16 millioner kr til park og vei.

GA GASS: Formannskapet nølte ikke og gir gass for å få ferdigstilt Nordlyskatedralen før 2010. Bjørn Odden spurte om det tok nattesøvnen fra rådmannen, men fikk ikke svar. 

nyheter

– Jeg har bare et spørsmål til rådmannen: Er det mulig å innarbeide beløpene i økonomiplanen uten at du mister nattesøvnen? spurte Frps gruppeleder Bjørn Odden forsiktig.

Er mulig

Han fikk imidlertid aldri svar på om rådmannen har fått søvnproblemer på grunn av økonomiske bekymringer, men rådmannen klargjorde med bekymret stemme og kroppsframtoning at politikerne er i ferd med å svekke framtidig handlefrihet. Han vedgikk at han var svært bekymret, og at en økning av gjelden utover rammene i økonomiplanen vil få konsekvenser for framtidig tjenesteproduksjon.

– Det er mulig å innarbeide beløpene, men ikke uten at det får konsekvenser, var den krystallklare tilbakemeldingen fra Bjørn Atle Hansen.

Grønt lys

Rådmannens advarsler så imidlertid ikke ut til å bekymre hverken Odden eller resten av formannskapet. Et fellesforslag fra SV og Ap fikk tilslutning fra et samlet formannskap. Frp-representant Claus Jørstad nølte imidlertid demonstrativt lenge med å vise at han støttet forslaget og gruppeleder Odden.

I vedtaket heter det at kommunen tar i mot tilbudet om rentekompensasjon for et lån på 30 millioner kr, og at det tas sikte på oppstart innen 1. juli 2008. Det medfører ferdigstillelse desember 2009.

I tillegg innholder fellesforslaget en finansieringsplan for beregnet totalkostnad på bygget på 90 millioner kr (lånebehov 66 millioner kr). I forslaget bes det også om at det innarbeides omlegging av Løkkeveien og en forlengelse av gågata beregnet til åtte millioner kr. I den vedtatte innstillinga fra formannskapet forutsettes det ekstern finansiering av merkostnadene ved en framskyndet byggestart til 2008, noe som er beregnet til 3,5 millioner kr.

Garanti

På bordet til formannskapet lå det en garanti for beløpet fra fire aktører i næringslivet (se egen sak). Garantien som ble lagt fram var sannsynlig også nøkkelen til at formannskapet kom ut med en enstemmig innstilling. Den komplette enigheten tyder på at kommunestyrets endelig behandling blir mer en formalitet enn en reell debatt.

– Saken skal opp på medlemsmøte i Ap i morgen. Det er vårt høyeste organ og vil selvsagt være avgjørende for hvordan vi vil stemme i kommunestyret. Dette er noe alle vet, og derfor tok vi heller ikke noe forbehold om den partimessige behandlingen i dagens innstillingsmøte, sier Geir Ove Bakken til Altaposten.

Så langt har Komsa Arbeiderlag anbefalt utsettelse av Nordlyskatedralen. Østre Alta Arbeiderlag har like klart anbefalt å takke ja til tilbudet om rentekompensasjon og byggestart i 2008. Men med samtlige av toppene i partiet bak dagens vedtak vil det være en bombe om medlemsmøtet snur partiet i saken.

Utløser kostnader

I formannskapet redegjorde rådmann Bjørn Atle Hansen at en framskynding av byggestarten også vil medføre økte kostnader som ikke direkte kan kobles til byggeprosjektet. Det gjelder omlegging av Løkkeveien, forlengelse av gågata og en nødvendig tilrettelegging av uteareal rundt kirka, blant annet park og et vannspeil. Totalkostnadene for dette er 16 millioner kr.

Ifølge rådmannens gjennomgang er det følgekostnader som vil komme. Noe av beløpene kan imidlertid innarbeides i neste økonomiplan, etter 2010.Relaterte saker: