Flyttes til Komsa-hyblene

Sopp er oppdaget. Internatets tid er snart forbi. Fra høsten av flyttes vgs-elevene til studentboligene i Komsa.

MÅ FJERNE SOPP: Driftsleder Bjørnar Bruer viser et av rommene hvor det er funnet sopp og mugg i internatet ved Alta videregående skole. 

nyheter

- Vi tar sikte på å starte rivningen av internatet til sommeren, opplyser rektor ved Alta videregående skole, Inger Persen, i et intervju med Radio Alta.

- Dermed er vi nå i dialog med Studentsamskipnaden i Finnmark om at vi kan få leie hyblene i Komsa fra høsten av, avslører Persen.

Totalt dreier det seg om 64 hybler, et høyere antall boliger enn det internatet har av rom per i dag.

Sopp funnet i sommer

Lørdag kunne Altaposten også fortelle at SiF og fylkestinget nå inngår et unikt samarbeid hvor de vil samarbeide for å bygge et nytt internat til 100 millioner kroner.

Det har blitt påvist både radon og asbest i internatbygget, og nå er siste nytt at det også er blitt oppdaget mugg og sopp.

- Vi har siden i sommer visst at det fantes mugg og sopp på veggene i kjelleren. Dette er en overflatesopp som er synlig, og vi har fått pålegg fra helsetilsynet om å fjerne dette. Vi må også ta prøver av funnene for å sjekke at soppen ikke er skadelig, melder Persen.

Likevel tar skoleledelsen sikte på at elevene kan flytte tilbake på internatet når de returnerer fra juleferie.

- Soppen skal enkelt la seg fjerne. Og med tiltak som mer varme og bedre utlufting, skal ikke problemet blomstre opp igjen, sier hun.

- Bedre alternativ

At elever fra høsten 2013 kan flytte til bedre levevilkår i Komsa, ser hun på som en gledelig nyhet.

- Det er fremdeles i gangavstand til skolen og det er mye bedre å bo der enn i et bygg som stadig har problemer med både det ene og det andre. Dette er et mye sikrere alternativ for de borteboende elevene, bedyrer rektoren.

Per i dag er internatelevene spredd rundt om i Alta. Noen bor i studentboligene på Nyland, mens andre har inntatt det private leiemarkedet. I tillegg er noen også plassert i Bufetats boliger i Skaialuft.