Mot slutten for Jansnes

Døgnenheten Jansnes synger på siste verset. Det går mot sentralisering i Alta.

MOT SLUTTEN: Døgnenheten Jansnes blir historie når tilbudet sentraliseres i Alta sentrum.  

nyheter

Det vil i fremtiden ikke være forsvarlig å drive det psykiske helsetilbudet etter dagens modell, fastslår klinikksjef Inger Lise Balandin.

I perioden 2009- 2014 vil bevilgningene til psykisk helse og rus i Helse Finnmark reduseres med totalt 25,5 millioner kroner. Rustilbudet styrkes med 11 mill. Dette har ført til at klinikksjef Inger Lise Balandin og styret i Helse Finnmark føler seg forpliktet til å finne en ny løsning for hvordan de skal utnytte helsekronene til beste for pasientene i fylket.

- Fra 2009 til 2012 ble vi tatt ned med 17, 5 millioner og vi må nå ned ytterligere med 8,5 millioner for å tilpasse oss til ny inntektsmodell vedtatt av Helse Nord RHF i 2011. For å klare å få budsjettet i balanse er vi nødt å gjøre noe. Med de rammene vi har fått fra Helse Nord klarer vi ikke å drifte dagens struktur, påpeker Balandin overfor Altaposten. Samtidig skal endringer som følge av Samhandlingsreformen følges opp.

- Vi har brukt ostehøvelen i mange år, men vi klarer ikke det lenger uten at det vil gå utover det faglige tilbudet, legger hun til.

Les mer om saken i Altapostens papirutgave onsdag.