Truer med å ta arrest i brudd

Etter at tre rein falt i døden truer reindrifta med å gjerde inn steinbruddet i Naranas selv.

REINDRIFTA KREVER HANDLING: Reindrifta truer med å ta arrest i dette bruddet.  Foto: Robin Mortensen

nyheter

- Reindrifta har tap av rein som har gått utfor kanten. I mørket er det ikke mulig å se. Det er veldig skummelt og farlig for folk også, sier advokat Geir Haugen.

På vegne av reineier Per M. Buljo har han krevd erstatning for tre rein som skal ha falt i døden i steinbruddet til Fuxite AS i Naranas i Kautokeino kommune. Buljo-gruppen vil ha steinbruddet gjerdet inn, og i et brev til selskapet truer advokaten med at reindriftsutøverne, som en siste utvei, vil sette opp gjerdet selv.

Regningen sendes da Fuxite, og i verste fall trues det med å ta steinbruddet i arrest for å få pengene tilbake.


Støtter gjerdekrav

Mattilsynet støtter kravet om sikker inngjerding. Etter en befaring av steinbruddet i desember i fjor ble det i mars i år varslet om pålegg av bedre vedlikehold av gjerdet som allerede er på plass, samt ytterligere inngjerding der det mangler gjerde.

I rapporten skriver Mattilsynet at noe gjerde hang løst, slik at dyr kan henge seg fast. I et område var det ikke gjerde i det hele tatt, og Mattilsynet påpeker at dyr kan komme seg inn i anleggsområdet og falle ned flere meter utfor skrenter hvor det er tatt ut stein.


Frykter for dyrevelferd

Om vinteren, når det er rein på vinterbeite i området og tettheten av dyr er høy, er faren spesielt stor, påpeker Mattilsynet.

Opprinnelig ble gjerdefristen satt til 13. april i år, men da Mattilsynet ikke fikk noen tilbakemeldinger satte de en ny frist til 31. august. Ikke før 1. november er reinen tilbake på vinterbeite, og det skulle gi Fuxite god tid.

Da det i september fortsatt ikke var kommet noe svar fra Fuxite valgte Mattilsynet å true med tvangsmulkter. Er ikke gjerdet på plass innen 31. oktober, vil det løpe mulkter på 1.000 kroner i døgnet.


Lover gjerde

Daglig leder Per-Jon Moen i Fuxite AS forteller til Altaposten at gjerdet kommer opp.

- Vi gjør det vi får beskjed om, men vi må gjøre ferdig drifta og avslutte arbeidet for i år først. Jeg er ikke helt sikker på hva Mattilsynet tror vi holder på med. Vi kan vanskelig sette opp gjerdet når vi holder på, sier Moen.

Han forteller at selskapet forbereder fremtidig blokkarbeid i bruddet for den unike Máze-kvartsitten.

- Vi tjener ikke store penger, selv om vi har holdt på i 10-12 år. Vi har ennå en lang vei å gå, sier en tålmodig Moen.


Lite villig til erstatning

Ifølge den daglige lederen har steinbruddet vært gjerdet inn i alle år.

- Vi har hatt pålegg om gjerde i alle år. Det nye er at Mattilsynet har vært inne og hatt noen synspunkter. Bergvesenet har tidligere godkjent gjerdet hvert år, sier han.

En lokal entreprenør er ifølge Moen hyret inn for gjerdejobben. Kravet om erstatning for døde reinsdyr er ikke tatt stilling til ennå.

- Det har vært en uvanlig svak dokumentasjon på at det angår vårt brudd. Vi er litt usikker hva vi gjør videre, sier han.

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

nyheter