Jarle Mjøen"/>

Slik blir Altas nye eldresenter

Vil ha 200 gamle til sentrum.
nyheter

Rådmann Bjørn-Atle Hansen forteller til Altaposten at Alta kommune har ei stor tomt som gjør det mulig å samle både sykehustjenester og kommunale omsorgstjenester. Han ser for seg en helhetlig planlegging og utbygging.

- Alta kommune er i ferd med å vokse seg ut av helsesenteret. Vi må bygge for å kunne gi de tilbud kommunen ønsker. Samtidig skal vi legge til rette for at Helse Finnmark skal kunne utvide spesialisthelsetjenestene. Det skal i alle fall ikke stå på Alta kommune, forsikrer Hansen.Setter av penger

Det nye omsorgssenteret som vil bli en del av det nye ?sykehuset? er tenkt bygd på baksiden av helsesenteret, i området mellom Åsveien og Follums vei. Skissetegningen fra Verte landskap og arkitektur AS viser fasaden på det foreslåtte omsorgssenteret, som blir en integrert del av Alta nye sykehus på helsesentertomta.

Sykehjemsdelen av Sentrum omsorgssenter tenkes ikke å stå ferdig før tidligst i 2020, mens planen er å komme raskt i gang med bemannede omsorgsboliger som skal ligge i tilknytning til senteret. Totalpris for omsorgsboligene (40-50 plasser) er anslått til 100 millioner kr. Nettokostnad for kommunen blir etter momsrefusjon og tilskudd rundt 50 millioner kr.Lar seg ikke stoppe

Rådmannen tror at den foreslåtte sykehjemsstrukturen også er god økonomisk medisin for kommunen.

- Vi må fortsatt øke budsjettene for å kunne ha en kapasitet på tjenestene som står i forhold til veksten i omsorgsgruppen, men utgiftene vil bli langt lavere enn om vi skulle fortsatt med dagens struktur, påpeker Hansen.

Han har allerede lagt inn investeringene som må til for å øke antall behandlingssenger som kommunen har ansvaret for. De har ingen direkte relevans til Sentrum omsorgssenter, men vil styrke behandlingstilbudet som knyttes direkte opp mot sykehustjenester.

- Jeg har satt av 62 millioner kr i perioden 2013 til 2016. Her er det planlegging i 2013 med bygging i 2014 og 2015. Jeg tar forebehold om politisk behandling og eventuelle endringer, men politikerne er informert om hva som ligger i mitt forslag.