Jarle Mjøen"/>

Tror ny plan styrker drømmen om fengsel

27 av 60 fengsler i Norge er foreslått nedlagt. Det aktualiserer etablering av et nytt fengsel i Alta.

  Foto: Jarle Mjøen

nyheter
- Vi mener at denne planen styrker og ikke svekker muligheten for å få etablert et fengsel i Alta, fastholder leder i Alta Frp, Bengt Rune Strifeldt.

Alta Frp relanserte planene om fengsel i Alta i vår. En plan fra Kriminalomsorgens Sentrale Forvaltning (KSF) om ny fengselsstruktur, har høstet stor oppmerksomhet i norske medier siste uke. Planen foreslår å legge ned nesten alle fengslene med færre enn 30 plasser.Justisministeren avgjør

Forslaget til omstrukturering er basert på størrelse, beliggenhet og vedlikeholdsbehov. Fengsler med færre enn 30 plasser skal som hovedregel stenges og erstattes med annen kapasitet.

Det har naturlig nok skapt sterke reaksjoner i kommunene som nå risikerer å miste trygge arbeidsplasser, og en aktivitet som styrker den delen av næringslivet som har støttefunksjoner til fengslene. Reaksjonene har vært kraftige fra distriktspolitikerne på forslaget om å legge ned fungerende fengsler, og dermed fjerne statlige arbeidsplasser i distriktene.

- Kriminalomsorgen er inne i en sluttfase i forhold til vår behandling og vil i løpet av kort tid fremme et endelig forslag for Justis- og beredskapsdepartementet. Kapasitetsplanen vil da være et offentlig dokument som KSF oversender departementet til videre behandling, forteller Torgeir Heimli, fungerende avdelingsdirektør i KSF.Lite om Finnmark

I den foreløpige planen til ny fengselsstruktur er ikke planene om et nytt fengsel i Alta nevnt med ett ord. Det eneste fengselet i Finnmark, Vadsø, er ikke foreslått nedlagt i denne omgang, men lever likevel farlig.

I strukturplanen heter det: "Vadsø fengsels bygningsmessige tilstand er ikke tilfredsstillende. Det foreslås utredet om kapasitet i Finnmark bør etableres i erstatningslokaler i Vadsø eller om det fins andre mulige alternativer."

- Jeg ønsker ikke gi noen ytterligere kommentarer i forhold til Finnmark ut over det som står i utkastet til planen. Vår anbefaling er å utrede situasjonen i Finnmark ytterligere, påpeker avdelingsdirektør Heimli.To fengsler

Frp-leder Bengt Rune Strifeldt registrerer at det åpnes for å vurdere lokaliseringen av fengsel i Finnmark.

- Vi mener det er behov for to fengsler i Finnmark. Det er nesten 90 mil fra Vadsø til det nest nordligste fengselet, og sunn fornuft tilsier at dette spiser store ressurser fra politiet i forhold til fangetransport. Samtidig vil det også være gunstig med et fengsel i Alta i forholdt innsatte og deres familier.- Så Frp ser ikke nå en mulighet for å få fengselet fra Vadsø flyttet til Alta?- Nei, Vadsø fengsel fungerer. Det foreslås å legge ned små og gamle fengsler over hele landet, noe som vil medføre at behovet for soningsplasser øker. Alta er et meget godt alternativ for et nytt fengsel og det vil ikke representere noen overkapasitet i nord.Full støtte

Alta Frp har full støtte sentralt i Frp. En av partiets fremste justispolitikere, Per Sandberg, har overfor Altaposten bekreftet at Alta er høyaktuell for et nytt fengsel. Ikke minst dersom Frp kommer i regjeringsposisjon ved neste valg.

- Vi har nær kontakt med Per Sandberg, og han vil komme til Alta for å få ytterligere informasjon om planene, klargjør Bengt Rune Strifeldt.Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

nyheter