Hanne Larsen"/>

Delt ansvar i Bollo

Dommen har falt. Kommunen må ta ansvaret for deler av Bolloveien.
nyheter


Jordskifteretten har kommet frem til at veien fra Romsdal til Fjellstuevannet (Skogstuevannet) er kommunal, mens resten av veien fra Fjellstuevannet til Detsika er privat.

- Selv om vi fortsatt mener at hele veien er kommunal, er dette en dom vi kan leve med, sier leder i Bollo hytteforening, Bjørnar Bull.

Litt glad

Han og de andre hytteeierne har kjempet i mange år for å få veien klassifisert som kommunal vei. Nå har de lyktes med å få kommunen til å ta ansvar for fem kilometer av strekningen.

- Hadde hele veien blitt kommunal, ville jordskifteretten vært nødt til å trekke seg ut av saken. De kan bare gå inn og behandle saker som er private. Så slik sett kan vi leve med at ikke hele veien ble kjent offentlig. Med jordskifteretten inne i saken har vi mulighet for å få en varig løsning, fastslår Bull.Tar ansvar

Assisterende rådmann i Alta kommune, Målfrid Kristoffersen, har nylig mottatt dommen.

- Vi tar dommen til etterretning. Vi har fortsatt ikke rukket å sette oss ned for å finne ut hva som skjer videre, sier hun.

- Vil det bli en opprustning av veien?

- Det er som sagt for tidlig å si nå. Vi må sette oss ned etter ferien og se på hva behovet er og hvilke ressurser vi har til å gjøre hva. Men Alta kommune vil ta sitt ansvar i denne saken.Løsning i høst

Strekningen som dommen fastslår er privat, strekker seg fra Fjellstuevannet til Detsika.

- Men her er det greit å påpeke at fra parkeringsplassen i Detsika og frem til Russekysten er veien allerede utbedret av kommunen for få år siden. Så den trenger ikke å gjøres noe med, sier Bjørnar Bull.Hva som skjer med de siste fem kilometerne av denne strekningen, er i det uvisse. Her er fem parter involvert: Kommunen, Fefo, hytteeierne, skiferdriverne og bøndene. Nå starter arbeidet med å finne ut av ansvarsfordelingen.

- Jeg antar jordskifteretten vil kalle sammen partene etter sommerferien, sier Bjørnar Bull - som tror på en løsning allerede i høst.Opgårds utsagn

Bakgrunnen for at retten kom frem til sin slutning om delt ansvar, var at den ikke fant det dokumentert at kommunen har hatt eneansvar for vedlikehold på Detsika-sida. Hytteeierne har hele tiden vist til at kommunen var med da skiferveien til Detsika ble bygget på 1930-tallet, og senere har bidratt med vedlikehold av veien. Kommunen på sin side har hevdet at kommunalt ansatte har bidratt til bygginga av veien fordi de ville hjelpe en presset næring, men utover det ikke har hatt noe ansvar for veien.

- Hadde de lagt veihøvler Trond Opgård sitt utsagn fra det første rettsmøtet til grunn, tror jeg hele veien ville blitt kjent kommunal. Retten har imidlertid bare drøftet det som kom frem i det tredje rettsmøtet, kommenterer Bull.Forventer ingenting

Han er uansett glad for at en årelang prosess nå ser ut til å gå mot slutten.

- Vi er kommet et langt skritt videre, og det er jeg glad for.

- Forventer du at Alta kommune ruster opp den delen av veien som de har fått ansvar for?

- Forventer er kanskje ikke rett ord å bruke. Det er kommunen som har sendt saken til jordskifteretten, fordi de ønsket en avklaring, og det har de nå fått. I ti år har kommunen hevdet at veien ikke er kommunal. Nå vet vi i alle fall hvem som har ansvaret for den ene delen, sier hytteleder Bull.- Ank hvis uenig!

Begge parter kan anke saken. Bull ber hytteeiere og interessenter være våkne.

- Når jordskifteretten kommer med en avgjørelse og man eventuelt er uenig, så må man anke. Det nytter ikke å vente med protestene til regningen for vedlikehold og opprustning kommer i posten, advarer han.