Hanne Larsen"/>

Ønsker kutt i erstatning

Magre dyr som blir tatt av rovdyr bør ikke erstattes, mener forskere.
nyheter


Det er i en ny forskningsrapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) at det foreslås at magre dyr som uansett ville sultet i hjel, ikke bør omfattes av dagens erstatningsordning. Forskerne slår fast at dagens erstatningsordning bidrar til å opprettholde store reinflokker, som i sin tur fører til dårlig beite og magre dyr.Ville dødd uansett

Torkild Tveraa, en av forskerne bak rapporten, sier til Altaposten at de har funnet en klar sammenheng mellom rovdyrtap og kondisjonen på reinsdyra.

- Vi har før vist at små kalver er lettere bytte for rovdyr, men nå har vi fått bevis for det, fastslår Tveraa, som sammen med de andre forskerne har kommet frem til at de fleste rovdyrtapene i Finnmark ikke påvirker den totale reindødeligheten.

- De ville dødd uansett av sult.Les mer i dagens utgave av Altaposten.