Brua åpnes i ettermiddag

Garrajohka bru i Eibydalen åpnes for trafikk i ettermiddag.

  Foto: Odd Magne Haugen

nyheter

Det betyr at trafikantene endelig slipper å passere den provisoriske brua som har holdt riksvei 93 åpen siden vårflommen i 2010.

Fortsatt arbeid

- Det vil fortsatt foregå mindre veiarbeider i forbindelse med brua og vi ber trafikanter utvise forsiktighet i området, sier byggeleder Haile G. Hansen.Fjernet topp

Det er nå bygd ny bro på samme sted som den gamle brua lå. Entreprenør Ivar Kleven AS har stått for arbeidet.

- For å utbedre sikten er det også fjernet litt av en bakketopp på Maze-siden av elva, opplyser Hansen.