Vidar Kristensen"/>

Knep fem hytteeiere i kontroll

– Nedslående, mener naturoppsyn Rune Somby om kontrollen SNO hadde i Bollo lørdag.
nyheter

Totalt fem hytteeiere blir nå innrapportert for ulovlig kjøring – enten med firehjuling eller med terrengbil.

I forbindelse med Altapostens oppslag lørdag for ei drøy uke siden om utbredelsen av kjørespor i Bollo, ble det bebudet at det ville komme myndighetskontroll av kjøringen i området, som snart inneholder over 300 hytter.

Likevel hadde flere dristet seg til hyttene sine sist lørdag uten å bruke apostlenes hester.

Kjørte materialer

– Vi avdekket en del kjøring utenfor lovlige veier, og det var nedslående, konkluderer naturoppsyn Somby, som tok inspeksjonsrunden på firehjuling i Bollo sammen med kollega Bjørn Hugo Kristoffersen fra Tana.

– Vi var en tur og kikket, for å få et overblikk over omfanget av kjøringen. Konklusjonen er at det var relativt mye av det slaget, sier Somby.

– Var samtlige fem hyttefolk?

– Ja, så vidt jeg vet.

– Hva ble kjøringen begrunnet med?

– Noen sa de hadde kjørt inn materialer, mens andre igjen ikke var å få tak i.

– Hva kan de forvente seg av straff?

– Nei, du, det aner jeg ikke. Det er det politiet som avgjør. Vi i Statens Naturoppsyn rapporterer inn, så får påtalemakta ta seg av resten.

Fikk skryt

Duoen fra SNO var innom de fleste etablerte kjøresporene i Bollo, men fikk stopp på firehjulssykkelen et stykke utpå ettermiddagen, og avsluttet inspeksjonen kort tid etter. Somby bedyrer å ha fått en rekke positive tilbakemeldinger på kontrollvirksomheten.

– Flere hytteeiere sa de syntes det var på tide at vi kontrollerte området. Mange var irriterte over kjøringen som foregår og ødeleggelsene i terrenget. Ingen ønsker at terrenget rundt hytta skal ødelegges av andre, påpeker Somby, som lover at det blir flere kontroller i området.

Etablerte veier

I Bollo er det en rekke veier som har vært godt etablert i skogen i flere tiår. De er blant annet anlagt i forbindelse med skogsdrift. Og i flere tiår var det lov til å bruke dem, men da dagens motorferdsellov kom på 80-tallet ble det avgjort at de måtte stenges. Det er i stor grad disse etablerte veiene som brukes av hyttefolk, men enkelte klarer selvfølgelig ikke å la være å spinne rundt i myrene med firehjuling.

– Er det mulig å få åpnet de naturlige ferdselsårene, og dermed gjøre mye av dagens kjøring lovlig igjen?

– Det er et spørsmål som kommunen må ta stilling til. Kommunen må definere hva som skal være vei. Men stort sett kan ikke de sporene vi har vært innom defineres som vei. For at noe skal få status som vei, og ikke utmark, må det være opparbeidet for kjøring med personbil. Det må ha funnet sted en klar oppbygging av veien. Men dette er det Finnmarkseiendommen og kommunen som må finne ut av, og ikke vi i SNO, understreker Rune Somby.