Jarle Mjøen"/>

Takker nei til rettigheter

Jarl Hellesvik er same, men takker bestemt nei til særbehandling.

FRISK DEBATT: Rolf Edmund Lund ledet en debatt med mange artige poeng og ordvekslinger, men hvor det kom fram lite nytt. I panelet satt Olav Gunnar Ballo (eks stortingsrepresentant), Jarl Hellesvik, redaktør Kari Karstensen, blogger Pål Hivand og NSR-politiker Silje Muotka. 

nyheter


Hellesvik, som ble utropt til kongen av leserinnlegg i rettighetsdebatten av debattleder og Altaposten-redaktør Rolf Edmund Lund, vedgikk at han aldri hadde vært i tvil å si takke nei til særlige rettigheter som han kunne tatt i mot på grunn av sin etniske bakgrunn.

- Dette er et prinsipielt standpunkt. Jeg ser ingen grunn til at jeg skal ha politiske og demokratiske rettigheter som andre i Finnmark ikke får, slo Hellesvik fast.God oppslutning

Oppmøtet, ikke bare fra journalistene som stod bak seminaret og debatten, viser at rettighetsdebatten fortsatt engasjerer i Finnmark. Totalt samlet debatten rundt 100 personer.

Selv om det ikke er særlig endrede standpunkt og vurderinger hos de to sidene i rettighetsspørsmålet, ser vi en klar dreining av hovedfokus.

Tidligere har mye dreid seg om Finnmark kan bli et lappeteppe av private eiendommer og ulike utmarksforvaltninger som en følge av Finnmarksloven. Nå er fokuset flyttet seg til et spørsmål om det er riktig å gi demokratiske særrettigheter og økt politisk påvirkning på grunnlag av etnisk bakgrunn. Her sa både Olav Gunnar Ballo og Jarl Hellesvik et rungende nei, mens blogger Pål Hivand og NSR-politiker Silje Muotka forsvarte særrettighetene som er gitt.Er same

Jarl Hellesvik fortale hvordan han personlig kunne ha kommet ut med langt større rettigheter enn gjennomsnittsfinmarkingen. For Hellesvik er oppvokst med samisk som hjemmespråk, og er mer same enn mange i dagens samemanntall.

- Jeg og min familie har ikke levd forskjellig fra det som er vanlig i Finnmark. Vår levemåte tilfredsstiller ikke at vi skal ha særrettigheter. Det blir helt vanvidd å tildele rettigheter på etnisk grunnlag, slo Hellesvik fast.

Les mer fra debatten i Altapostens papirutgave mandag.