Norge stiger fortsatt opp av havet

Operaen i Oslo vil neppe oversvømmes med det første. I Oslo og Trondheim vil havnivået trolig synke 10 centimeter de neste hundre årene, mener Statens kartverk.
nyheter

Spådommene for fremtidens havnivå har tidligere vært pessimistiske. Professor Atle Nesje ved Bjerknessenteret sa i 2007 at man i Oslo kunne vente 2,75 meter økt havnivå innen hundre år. Nå kommer Statens kartverk med helt andre anslag, der havnivået ved Oslo og Trondheim til og med kan komme til å synke, skriver Aftenposten.Landmassene mange steder i Norge stiger med 2 til 5 millimeter i året, og denne landhevingen vil i stor grad kompensere for havnivåstigningen.Kartverket har slått sammen alle kjente faktorer og laget egne prognoser for norskekysten. De nye tallene bygget på de samme klimamodeller som FNs klimapanel benytter, men lokale variasjoner er lagt inn.- De globale beregningene er ikke direkte overførbare til norske forhold. Her stiger landet fortsatt jevnt, sier senioringeniør Kristian Breili ved Statens kartverk.Modellene som til nå er brukt for å beregne landheving, har hatt mangler, og de nye beregningene Statens kartverk nå legger fram, er basert på lange måleserier, ifølge Kartverket.Jon Ove Hagen, professor i glasiologi ved Universitetet i Oslo, sier mediene har krisemaksimert.- Mediene har overført tall fra globale rapporter til norske forhold. Det må bli feil, sier Hagen, som påpeker at Norge er et klimarobust land. (©NTB)