Magne Kveseth"/>

Moloen bremser sjøsatsing

Når moloen er fikset kan Storekorsnes bli sjøtrafikk-senter for Altafjorden.

  Foto: Magne Kveseth

nyheter

Havnestyret bestemte i går at området skal få en egen reguleringsplan nettopp med sikte på å etablere Storekorsnes som et knutepunkt for sjøtrafikken. Havnevesenet i Alta skal bruke 100.000 kroner på en slik plan.

En klar forutsetning for å kunne gjøre noe på Korsnes, er at Kystverket sikrer moloen. Dette orienterte havnesjefen om i møtet med havnestyret, der de fikk forelagt de tenkte planene for området.Mange nye tiltak

Det er kommuneplanen som forutsetter at Storekorsnes skal få en egen reguleringsplan. Havnesjefen slo i sin vurdering av saken fast at Storekorsnes havn med den beliggenhet den har, er sentral for Rognsund-stedene. Havna er også den eneste havna med status som fiskerihavn.

- Det er mange utfordringer knyttet til havna på Storekorsnes, fastslo havnesjefen.

Havnestyret mener Storekorsnes som trafikknutepunkt vil kreve såkalt universell utforming. Det betyr tilrettelegging for handikappede, og det må bygges toaletter og venterom. Ny parkeringsplass for buss og taxi må også avklares, heter det i havnestyrets vedtak.

Alle berørte parter skal nå varsles om oppstarten av reguleringsplanarbeidet og havnevesenet vil sette frister for innspill.

- Det bør bli både folkemøter og befaring, fastslo havnesjefen i sin orientering til politikere og brukerrepresentant i havnestyret.Havneforholdene

Kystverket har fått krav om utdyping av Storekorsnes indre havn, som vil kunne gi flere båtplasser i marinaen innenfor moloen. Selve moloen har vært og er fortsatt en utfordring. Sjøen har vasket unna deler av moloens fundament, og det er stadig ingen avklaring på hvordan man skal sikre moloen for framtida. Ser man moloen bare fra landsiden, kan man med det blotte øyet se setningsskadene som gjennom år har satt sitt preg på molodekket.

Havnestyret peker på at fiskeriene ved siden av fisketurisme er en distriktsnæring som har fått fotfeste på Storekorsnes.

- I tillegg er fisketurisme etablert på Altneset. Behov for kommunikasjon mellom Storekorsnes og Altneset er økende, uttaler havnestyret.

Styret vil også ta hensyn til at fiskerne på Storekorsnes har behov for hjellplass og redskapsbuer. Marinaen som i dag har plass til 50 båter, tåler en utbygging og man trenger flere båtplasser på Storekorsnes. Før dette kan skaffes, er det behov også for en avklaring om privat eierskap til havna, uttaler havnestyret.Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

nyheter