Jarle Mjøen"/>

Blå Kors inn i rusomsorgen

De borgerlige åpner døra for rusomsorgsspesialisten.

Vi er helt sikker på at vi sammen kan skape noe som gir de mange som sliter med rusproblemer i Alta et topp tilbud.

Ellinor Nilsen (Fpr) og Ivan Olsen (H)

BLÅ KORS TRER INN: Ellinor Nilsen (Frp) og Ivan Olsen (H) har invitert Blå Kors inn i varmen. 

nyheter

Hovedutvalgsleder Ivan Olsen (H) har i sin tiltredelseserklæring lovt at satsingen på rusomsorg og psykiatri skal ha første prioritet. Det er samarbeidskollega og medlem av hovedutvalgt for helse og sosial, Ellinor Nilsen, svært glad for.

- Kanskje kan vi allerede i 2013 se de første resultatene av satsingen - rundt 40 nye boligenheter for gruppen som sliter med rus, er den optimistiske meldingen fra de to helse- og sosialpolitikerne.Blå Kors

Det første det nye politiske regimet gjorde etter at de tok over for Ap og SV i Alta, var å invitere Blå Kors til samarbeid. Den kristne stiftelsen har over flere generasjoner bygd opp en betydelig kompetanse, og er aktiv med landsdekkende rusomsorgstilbud.

- Alta kommune har en kommunal rusomsorg, men apparatet er ikke dimensjonert for de utfordringer vi står overfor. Å bygge opp egen kompetanse og kapasitet er svært dyrt, og vil ta tid. Derfor vil et samarbeid med Blå Kors være riktig for Alta, slår hovedutvalgsleder Ivan Olsen fast.Skjer noe

Selv om det ikke er gjort noen formelle politiske vedtak tyder nå alt på at Blå Kors vil være etablert i Alta i løpet av 2012. Stiftelsen kan bli satt til å bygge ut leilighetskomplekset på Dalebakken, og den nye politiske ledelsen i Alta kommune ser for seg 40 nye boenheter. Samtidig kan også gamle planer om natthjem og dagkafé som en del av et utvidet tilbud til de som sliter med rusproblemer, bli hentet fram.

- Blå Kors har spisskompetanse på området, og vi er helt sikker på at vi sammen kan skape noe som gir de mange som sliter med rusproblemer i Alta et topp tilbud. Vi står foran et løft i rusomsorgen, klargjør de to posisjonspolitikerne.

Les hele saken i papiravisa.