Jarle Mjøen"/>

Blå Kors: - Klar til innsats

Blå Kors har allerede vært i Alta og møtt representanter for posisjonspartiene.
nyheter

Møtet var ikke omfattet med større offentlig interesse, men fra politisk ledelse i Alta blir det fastholdt at det ikke var gjort noe forsøk på hemmeligholdelse. Tvert om var også posisjonen invitert til å delta med hovedutvalgsrepresentant Hanne Rosenberg. Hun måtte melde forfall på grunn av møtekollisjon. Helse- og sosialadministrasjonen i kommunen deltok imidlertid.

- Det er ikke gjort noen formelle politiske vedtak, men tanken på bruk av Blå Kors er forankret blant samarbeidspartnerne. Dette er derfor ikke noe soloutspill fra meg og Ellinor. Nå vil vi ta dette videre til hovedutvalget og eventuelt kommunestyre, slår Ivan Olsen fast.

Hovedutvalgslederen peker på at bruken av Blå Kors ikke vil gi noen dyrere løsning for kommunen.

- Det er ingenting som tyder på at tjenesten vil koste kommunen mer enn om vi skulle drevet tilbudene selv. Tvert om gjør et samarbeid med Blå Kors det enklere. Blå Kors kan ta investeringene og leie videre til kommune/brukere, fastslår Olsen.

Han understreker at samtidig som Blå Kors inviteres inn, skal det kommunale apparatet styrkes. Det gjelder blant annet driften av ettervernsboligene, hvor bemanningen nå er sikret ut 2012 med prosjektmidler fra Fylkesmannen. Fra 2013 tar Alta kommune over driften 100 prosent.