Magne Kveseth"/>

Fefo eier øyene

Verken reindrifta eller fiskeinteressene får eiendomsrett til Seiland eller Stjernøya.

LEDER KOMMISJONEN: Jon Gauslaa. 

nyheter

Det er konklusjonen i Finnmarkskommisjonens første delrapport som gjelder for Stjernøya og Seiland. Det betyr at det kun er Fefo som eier grunn i de undersøkte områdene, med unntak av det kommisjonen kaller et grunnstykke på 20 dekar i Store Bekkarfjord på Seiland som eies av Aslak Loso etter at hans far ervervet dette i 1909 og har brukt eiendommen på en måte som etter kommisjonens mening oppfyller hevdlovens vilkår for å ha eiendomsrett.

Kommisjonen presenterer sin rapport i Alta klokka 13.00.

Fjordfiskerne tilkjennes ikke kollektive rettigheter til fisket i området, men Fefo skal legge til rette for at lokale interesser ikke fortrenges fra sine tradisjonelle bruks- og høstingsområder.

Hele rapporten kan lastes ned her. I tillegg finner du en forkortet versjon av sammendraget her.

Les mer i dagens papirutgave!