Hanne Larsen Hajdari"/>

Rystet over hyttefolkets kjørekultur

Naturforvalter i Alta kommune, Gøril Einarsen, er rystet over at hytteeiere i Bollo tar seg til rette og lager dype kjørespor i terrenget.
nyheter

I det nye hyttefeltet i Bollo som ligger i skråningen mot Detsika, går det frem til de aller fleste hyttene kjørespor fra hovedveien og frem til hyttene. Ulovlige spor etablert etter at hytteeierne har kjørt enten med terrengbil, firehjuling eller motorsykkel.

– En menneskerett

– Det første som slo meg da jeg kom til Bollo og så sporene frem til hyttene, var at jeg ikke skjønte at de ville ha det sånn selv. Det er jo de reneste gjørmesporene og slett ingen fin inngang til en hytte, sier Einarsen som er fra Troms fylke hvor man har en helt annen holdning til motorisert ferdsel i utmark.

– Her i Alta virker det nesten som om man tror det er en menneskerett å få kjøre dit man ønsker. Og i alle fall frem til egen hytte.

– Selvfølge med disp

Einarsen sier at man i andre fylker er langt mer restriktiv i forhold til både lovlige barmarksløyper og dispensasjon på vinterstid.

– Her i Alta får veldig mange dispensasjon for å kjøre frem til hyttene med scooter på vinterstid. Dette tar man som en selvfølge, men det er det ikke. I Alta har vi også tre barmarksløyper noe som også er temmelig uvanlig i forhold til andre fylker, sier Einarsen.

Starter i byggeperioden

Hun sier at det i Bollo virker som om det har blitt etablert en kultur hvor folk enten ikke vet at det de gjør er ulovlig, eller at de vet det, men gir blaffen. Hun sier videre at det ofte starter med at man kjører material inn til hytta under byggefasen også fortsetter praksisen i etterkant.

– Det er veldig synd at man i det hele tatt frakter material inn med bil eller firehjuling på sommerstid. Bare etter en tur ser man sporene i lyngen. Det er et veldig sårbart terreng og sporene som dannes blir permanente, sier naturforvalteren som mener helikoptertransport er alternativet når hytta skal bygges eller at man bygger vinterstid.

Lett tilgjengelig

Einarsen mener hyttefeltet i Bollo er svært lett tilgjengelig.

– Det er snakk om å gå 15-300 meter fra veien og frem til hyttene. Når jeg foreslår for folk at de kan ta ryggsekk og bære varene blir de nærmest overrasket. Det er parkeringsplasser i tilknytning til hyttene, men disse står tom, sier Einarsen som forteller at enkelte argumenterer med at de ikke tør la bilene stå der på grunn av frykt for tyveri.

– Men de tenker ikke på at de ved å lage kjørbare spor helt frem til hytta gjør det mye enklere for tyver å ta seg frem dit og tømme hytta når de ikke er tilstede.

Kortsiktig tenkning

Einarsen synes det er trist at et så flott område som Bollo raseres av uvettige hytteeiere.

– Tenker de ikke på neste generasjoner, spør hun og mener også det er et paradoks at man i Alta satser på naturbasert turisme samtidig som man ikke ser verdien av å ta vare på naturen.

– Man må ikke bare tenke på de som bor her men også på de som ønsker seg hit, sier Einarsen som også da tenker på folk som vil flytte til fylket og Alta grunnet de fine naturområdene. Selv ankom hun Alta i november i fjor.

– Streng praksis

– Har Alta kommune vært for slapp med tanke på å få stopp på denne praksisen?

– Nei, det vil jeg ikke si. Dispensasjonsutvalget har i henhold til kommunens retningslinjer normalt ikke gitt dispensasjon i forbindelse med oppføring, bruk, vedlikehold eller tilsyn med hytte på barmark. Det er forutsatt at slik transport blir gjennomført på vinterføre eller ved lufttransport, sier Einarsen og legger til:

– Problemet er at folk kjører likevel – eller søker ikke engang om dispensasjon. De bare tar seg til rette.