Magne Kveseth"/>

Nei til flytebrygge

Alta Frp har ikke sansen for Vefas-ønsket.

BRUK ALTA HAVN: Alta Frp er sterkt mot at Vefas får etablere flyekai for Nefelinbåten.  Foto: Magne Kveseth

nyheter

Odd Eilert Persen (Frp) som har plass i havnestyret mener at Vefas Retur AS skal konsentrere sin virksomhet om det som er selskapets kjernevirksomhet og mener Sibelco må benytte den kommunale havneterminalen.Nabovarsel sendt

Bygdelaget på Amtmannsnes er heller ikke spesielt godlynte til forslaget om å få nefelintrafikken på toppen. Bygdelagsleder Ronny Møllenes sier de nå må sette foten ned.

På vegne av Vefas Retur AS som kjøpte Frionoranlegget i 2009, har Rambøll allerede sendt ut nabovarsel for fasadeendring, innvendig ombygging av anlegget og etablering av en ny flytebrygge ved eksisterende kai.

Rambøll skriver at tiltakshaver ønsker å bygge flytebrygga for å bruke den til "transportering av avfallsseksjoner via båt". I tillegg nevner de bruk av flytekaia for Sibelcos mannskap, siden båten til nefelin skal flytte sine anløp fra Nielsenkaia.

Bør bruke kommunal plass

- Vi Alta Frp vil gå mot en slik løsning og mener Sibelco som er nevnt som bruker av flytebrygga for sin persontransport til Stjernøya, bør forholde seg til Alta havn og benytte den plassen de har fått tilbud om der. Saken har etter vår mening også et trafikksikkerhetsaspekt, med tanke på en økte trafikkbelastningen som en slik etablering vil føre til, sier Persen.

- Vi har et anlegg i millionklassen i Bukta, som nesten ikke brukes, derfor bør persontrafikken til Stjernøya gå fra havneterminalen. Samtidig er det ikke bra med mer trafikk til Amtmannsnes, nå er det kanskje på tide at vi hører på nessingene, som for så vidt har ventet på en løsning med gang- og sykkelvei i svært mange år, tilføyer han

Om så lenkegjeng

Bygdelagslederen Ronny Møllenes sier de protesterer på å få nefelintrafikken ut på Nesset.

- Vi i bygdelaget forstår godt at Vefas ønsker å drive en virksomhet og tjene penger, men skal vi la oss overkjøre fullstendig. Nei, jeg lenker meg om nødvendig fast, for så lenge vi ikke har fått den gangveien vi er blitt lovet, så er det uaktuelt å si ja til økt trafikk. Det er trafikk nok her som det er, så uten gangvei, ingen ekstra trafikk. Dette setter vi i bygdelaget foten ned for. Og dette føler jeg meg sikker på å ha alle beboerne med meg i, avslutter bygdelagsleder Møllenes.