Tom Skoglund"/>

– Trenger bedre transporttilbud

Er enig i at Altafjorden trenger et samferdselsløft.

Fylkesråd Grethe Ernø Johansen (Ap) (arkivbilde).  Foto: Tom Skoglund

nyheter


8. mars bærer det ut på Altafjorden for Johansen og flere andre beslutningstakere, en tur som er kommet i stand etter initiativ fra Odd Eilert Persen (Frp).

Målet er å tilegne seg kunnskap rundt transportsituasjonen i Altafjorden.Befaringsklar

- Når det gjelder hurtigbåtforbindelse mellom Alta og Hammerfest med stans på småstedene i fjorden; hva kan du si om dette?

- Jeg vet ikke ennå, sier Fylkesråd Grethe Ernø Johansen (Ap).

- Nå skal vi på befaring for å få et dypere innblikk i hvordan situasjonen faktisk er. Men nå som vi går i gang med utlysning av nye anbud, så ser vi at ytre deler av Altafjorden trenger et løft i form av et bedre tilbud, sier hun.

Grethe Ernø Johansen understreker samtidig at hun ikke drar på fjordcruise med lovnader i bagasjen.Ingen prestisjekamp

- Dette er en sak som særlig Kystpartiet i Alta har slåss veldig for. Er det vanskelig å gå inn for en sak som «tilhører» dem?

- Absolutt ikke. Vi som jobber på fylkesnivå er forpliktet til å levere best mulig og sikrest mulig tilbud for innbyggerne, uansett hvem som foreslår saken.

Johansen forteller at styringsgruppa for jobben med de nye anbudene setter seg ned 15. mars.

- Ingenting er gitt i forhold til hva de kommer fram til. Vi skal se hvordan vi kan knytte sammen fylket på best mulig måte. Jeg er ikke i tvil om at vi må bli flinkere til å jobbe sammen for gode løsninger, slik at vi kan få det beste ut av regionen vår.