Sa nei til nytt direktiv

Finnmark Ap sier nei til vikarbyrådirektivet. Akkurat som Finnmark AUF ville.

AVSTAND: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen fikk ikke gehør fra salen i sin appell om å gå inn for vikarbyrådirektivet. 

nyheter

Vikarbyrådirektivet var blant de mange sakene som var oppe til behandling i løpet av helgas årsmøte for Finnmark Ap. Allerede under de forskjellige kommunelagenes innledninger lørdag gikk det fram at motstanden mot det omstridte direktivet er stor i nord.

Både parlamentarisk leder Helga Pedersen og Karl Eirik Schjøtt Pedersen gikk på talerstolen og snakket varmt om direktivet. Men det var innleggene mot innføringen som høstet applaus.

Etter en lang og heftig debatt, var det Finnmark AUF sitt forslag som fikk flertall under årsmøtet, går det fram på hjemmesidene til Finnmark Ap. De foreslår at regjeringen på vegne av Norge tar i bruk reservasjonsretten i EØS-avtalen for å hindre innføringen av direktivet.