Jarle Mjøen"/>

Rafsnes kan bli endestasjon for finsk jernbane

Representanter for finske myndigheter var i desember i Alta på befaring i forbindelse med utvidelse av det finske jernbanenettet.

  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Ifølge lederen i havnestyret i Alta, Einar Aleksandersen (H), er utvidelse av jernbanenettet ikke hovedmålet, men kun et middel for å få et brohode ut mot den industriaktivitet som åpner seg i Barentshavet.

- Finlenderne jakter tilgang til sjørettet industriareal. I Alta ligger mulighetene åpne, og avstanden til Kolari hvor den finske jernbanen slutter, er kun 30 mil, påpeker Aleksandersen.Strategisk avgjørelse

Han har stor tro på at Alta kan bli en framtidig endestasjon for det finske jernbanenettet. Nøkkelen mener han ligger i at Alta kan bygge ut et nytt større industriareal med tilgang til dypvannskai.

- Det er et sterkt signal at finske myndigheter sender planleggere til Alta på befaring. Den finske representanten som var her i desember var imponert over det han fikk se, og ikke minst hvilke muligheter som finnes, bekrefter havnestyrets leder.

Usikker grunn

Området som vakte størst oppmerksomhet under befaringen er Rafsnes - området som politikerne har pekt ut som framtidens oljebase i Alta. Da den fiske utsendingen var i Alta kunne ikke havneetatens folk selge området inn til finlenderne uten store forbehold. En grunnundersøkelse konkluderte med usikker grunn og at det måtte til store og kostbare tiltak dersom området skulle bygges ut. Kommunen har imidlertid fått utarbeidet en ny rapport om grunnforholdene i området. Den ble nylig tilgjengelig for Alta kommune og er langt mer positiv enn den opprinnelige geotekniske rapporten. Konklusjonen i den nye rapporten er at området kan fylles ut helt mot Russeluftneset og gi tilgang på et enormt areal.

Den nye rapporten er et resultat av en arbeidsordre fra planutvalget. Mangelen på gode industriområder med sjøtilgang i kommuneplanen gjorde at planutvalget påla administrasjonen ytterligere vurderinger av Simanes og Rafsnes. Senere ble Simanes lagt vekk, og fokus satt på området ved Rafsnes.Alta én av tre

Altaposten er kjent med at finlenderne per i dag har tre alternativer som de vurderer i Norge for å tilgang til sjøen. Skibotn i Troms var det fjerde, men er droppet. Dermed gjenstår Narvik, Kirkenes og Alta.

- Fra Alta Havns side vil utbygging av sjørettet industriareal ha full fokus, uavhengig av finlendernes interesse. Med muligheter for å kunne knytte Alta til det finske jernbanenettet blir det virkelige perspektiver over en slik utbygging. Samtidig er dette en helt nødvendig tilrettelegging om Alta skal kunne være med som leverandørsted til gass- og oljenæringen utenfor Finnmarkskysten og Barentshavet, konkluderer Einar Aleksandersen, Høyre-politikeren som har overtatt ledelsen i havnestyret etter Steinar Karlstrøm.Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

nyheter