Rolf Edmund Lund"/>

Klager skolekutt til Europarådet

Undervisningsleder Terje Aronsen ved Kvensk institutt klager inn skolenedleggelsen i Børselv til Europarådet.
nyheter

Aronsen som i en årrekke har kjempet en sak for den kvenske minoritet, fastslår at det eneste kvenskdefinerte oppvekstsenter i Norge er vedtatt lagt ned. På midten av 1970-tallet var han den første som startet kampen for å vitalisere og revitalisere det kvenske språket og den kvenske kulturen og derigjennom den kvenske historia.

- Gjennom ratifiseringen av Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter, har norske myndigheter forplikta seg til å legge forholdene til rette, slik at personer som tilhører de nasjonale minoritetene skal kunne sikres aktiv deltakelse i alle deler av samfunnslivet, og da særlig i de saker som vedkommer dem, begrunner Aronsen i brevet.

Norge har også ratifisert Den Europeiske Pakt for regional- eller minoritetsspråk. Dette førte til at kvensk endelig ble anerkjent som eget språk i 2005.

- Men det kvenske språket ble plassert på nivå II, og det har vært en katastrofe for den positive utviklinga som vi hadde forutsett.

Han mener skolekutt vil gi alvorlige konsekvensen for hele den kvenske minoriteten.

- Børselv får dødsstøtet og bygda vil rett og slett ikke kunne overleve uten skole for barna, mener Aronsen

Det som var argumentet fra sentrale myndigheter for opprettelse av Kvensk institutt blir nå effektivt fjerna, mener han.

- Kvenene har et sterkt behov for hjelp fra Europarådets ekspertkomite, skriver Aronsen i brevet.