Magne Kveseth"/>

Livsfarlig på fjellvannene

Kun få scooterløyper er åpnet i Alta. For svak is og hensynet til sikkerhet er årsaken.
nyheter

Det kan være forbundet med livsfare å ferdes på vann og vassdrag i hele Vest-Finnmark for tiden, fordi isen er usikker.

Altaelva flommer nedover dalføret omtrent som under vårflommen, selv om vi skriver de siste dagene i desember. Isen har kun lagt seg stedvis langs bredden og når isen ennå ikke har lagt seg, blir det trolig problemer med å ferdes på elva resten av vinteren.Må holde igjen

Når kun noen få scooterløyper er åpnet i Alta kommune, skyldes det for dårlig is på vannene. Avdelingslederen for miljø, park og idrett i kommunen, Jon-Håvar Haukland, forteller at bare fire løyper er åpne:  • Løype 11 Stilla-Soupas er åpen.
  • Løype 4 Mathisdalen er delvis åpen til hyttefeltet.
  • Løype 7 Detsika-Romsdal er åpen.
  • Løype 6 fra Gargia til kommunegrensa på Bæskades er åpen.


- Vi har rett og slett måttet holde igjen løypeåpninger på grunn av for dårlig is. Sikkerheten for brukerne går foran alt. Vi drøyde til og med åpningen av løypa over Bæskades, fordi vi fikk meldinger om scooter gjennom isen på Aksojavrre og dårlig is på Holga etter at løypestikkerne gjorde undersøkelser. Av samme grunn har vi holdt igjen med å åpne opp til Stabbursdalen, sier miljølederen.Vannsig fra myrene

Isforholdene inn og ut av de vannene hvor løypene går har rett og slett vært for dårlige til at kommunen har kunnet åpne flere løyper. Det har vært betydelig vannsig fra enkelte myrer, noe som er farlig. Det gir utrygge råker langs land.

- Før vi åpner løypene skal vi være sikre på at isen er trygg og med den milde vinteren vi har hatt så langt, har vi måttet ha sterkere fokus på is. Normalt er det kaldvær og frost, men kanskje lite sne. I år har det enkelte steder vært sne nok til å kunne åpne, men usikker is - og da tar vi ingen sjanser, sier Haukland.Elva helt åpen

- Det er vel også spesielt at Altaelva er helt åpen så seint?

- Altaelva følger vi ikke med på samme måte, men vi registrerer at det er helt spesielle forhold. Og når det er så seint som nå, så tror jeg dette kan være en utfordring gjennom hele vinteren, sier miljølederen.

- Så dere åpner ikke løyper for scootertrafikk på mistanke om at det er gode forhold?

- Sikkerheten går foran alt. Naturligvis kan ikke vi kjenne forholdene absolutt over alt, men der vi har løyper, der sjekker vi og vi har fokus på at det skal være trygg is før vi åpner, sier Jon-Håvar Haukland.