Rolf Edmund Lund"/>

Danner gruppe som skal stanse oljesøl

Arctic Protection AS blir sentral når eventuelle oljeutslipp fra Goliat truer strandsonen i Finnmark.

  Foto: Arkiv

nyheter

- Et lite gjennombrudd for oss, sier direktør Harald Kalstrøm. Om ikke økonomisk, men i hvert fall for å få en fot innenfor.I forbindelse med oppbyggingen av beredskap rundt Goliat går Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO) sammen med

Arctic Protection for å lage en innsatsgruppe. Det er en nyetablering innen oljevern der rekrutteringen vil skje i Finnmark.Rask reaksjon

Når akutte situasjoner oppstår vil mannskapet settes inn i området med hurtiggående båter og egnet utstyr for rask og effektiv oppsamling av olje i strandsonen, heter det i en pressemelding. Gruppen vil også stille i andre kystområder i Norge når kritiske situasjoner oppstår.

- Vi er i gang med å rekruttere 40 personer som skal gis spesialopplæring, delta i øvelser og klargjøres til en stående beredskap i vår Innsatsgruppe Strand Akutt (IGSA), opplyser Oddbjørg Greiner, operativ direktør i NOFO. De jakter nå på både kvinner og menn som vil motta både fast årlig honorar og kompensasjon for tjenestetid.

Ansvar

Konseptet er utviklet av Eni Norge og Statoil i samarbeid med NOFO. Etableringen av innsatsgruppen er et samarbeid mellom NOFO og Arctic Protection AS.

- Arctic Protection AS skal ha det stående mobiliseringsansvaret for gruppen, og ansvaret for å holde innsatsgruppen operativ til enhver tid, sier Greiner, som kaller samarbeidet med Arctic Protection for et nybrottsarbeid.

På plass i vår

Administrerende direktør Harald Karlstrøm i Arctic Protection synes dette er spennende. Han gleder seg til å innrullere 40 båtvante kvinner og menn i beredskapsgruppen.

- Vi ser også frem til et langsiktig og godt samarbeid med NOFO og operatørselskapene om kystberedskapen i årene som kommer, legger han til. Planen er at personellet skal være på plass første halvår i 2012.