Rolf Edmund Lund"/>

Midttun er død

Tidligere fylkesordfører Evy-Ann Midttun har gått bort.
nyheter

Fra å være en talentfull kommunepolitiker for Alta Ap, ble hun en av de viktigste beslutningstakerne som fylkespolitiker på 1990-tallet. Hun satt i fylkesrådet fra 1988 til 1995, før hun fikk tilliten som fylkesordfører i åtte år.

Hun har også vært medlem av Landsdelsutvalget, KS Landsting og det regionale helse- og sosialstyret.