Magne Kveseth"/>

Beveger seg ut av Langfjorden

Mainstream vil avlaste Langfjorden med et nytt oppdrettsanlegg ved Ytre Kåven.

  Foto: Magne Kveseth

nyheter

På lokaliteten rett utenfor inngangen til Langfjorden, søker Mainstream om å fòre opp maksimalt 3599 tonn fisk.

Finnmark fylkeskommune har gjenomgått søknaden og skriver at de anser søknaden å være komplett, med alt som skal til for å få den behandlet.Trenger avlastning

Det delvis statlig eide oppdrettsselskapet, som for noen år siden kjøpte lokalteide Langfjordlaks, har flere konsesjoner enn det de har merder til i sjøen. Anlegget i Ytre Kåven skal i første omgang være avlastning for anleggene inne i Langfjorden, og på sikt sikre økt kapasitet.

- Vi har akkurat levert søknaden og dersom det meste skjer ved normal prosedyre, regner vi med å få svar på den i løpet av 22 uker, etter at den har vært til høring og er behandlet i alle instanser den skal innom, sier Mainstreams mann i Finnmark, Johnny Opdahl, til Altaposten.

- Regner du med at dere vil få denne tillatelsen nå når Alta har fått et nytt politisk regime?

- Jeg har ikke snakket med det nye regimet ennå, men vi har hatt god kontakt med kommunens næringssjef. Området er avsatt til akvakulturformål i kommuneplanen, så vi har godt håp om at vi får denne tillatelsen, sier Opdahl.Opp mot 10 merder

- Legger dere beslag å store områder med dette nye omsøkte anlegget?

- Anlegget vi søker om blir et normalt stort anlegg, og jeg regner med at det blir opp mot 10 merder, dersom vi får den størrelsen vi har søkt om.

- Hvor mye fisk kan dere produsere årlig i dette anlegget?

- Ved kontinuerlig produksjon i anlegget kan vi komme opp i en årlig mengde på 2600 tonn slakteferdig fisk, sier Mainstreams Johnny Opdahl.Ut på høring

Søknaden skal nå sendes på høring, og både Sametinget, fylkeskommunen og marinarkeologisk avdeling ved universitet i Tromsø skal uttale seg. Hele søknaden skal også legges ut til offentlig ettersyn, der hvem som helst kan få se hva søknaden handler om.

Etter den kommunale behandlingen av søknaden, skal fylkeskommunen sjekke at alle krav i arealplanen er innfridd. Dersom det ligger an til at søknaden avslås med bakgrunn i plan- og bygningsloven, ber man om en avgjørelse snarest mulig, skriver Ida Holsbø hos Finnmark fylkeskommune i brev til Alta kommune.