Rita Heitmann"/>

Gjennombrudd for senter i Maze

Det ble ikke penger på statsbudsjettet, men dokumentasjonssenteret i Maze kan få sitt gjennombrudd likevel.
nyheter

Sametingsrådet vil nemlig i forslag til neste års budsjett prioritere å etablere et dokumentasjonssenter for Alta-aksjonen i Maze, ifølge budsjettansvarlig sametingsråd Vibeke Larsen i Arbeiderpartiet.

Se bilder fra aksjonen her!

Forslag fra sameforeningen

Rådet omfavner dermed forslaget fra opposisjonen i NSR, opprinnelig et tre år gammelt forslag fra Maze Samiid Searvi.

- Tradisjonelt er det slik at seierherren får skrive historien. Jeg ble veldig glad da jeg så at dokumentasjonssentret skulle bli prioritert, sier leder Aili Keskitalo i NSR.

I et plenumsvedtak i Sametinget fra to år tilbake er det enighet om at sentret skal ligge i Maze, som en underavdeling til "RiddoDuottar Museat" i Karasjok som har utarbeidet forprosjekt.Stiftelse

Museet er en stiftelse med formål å verne, synliggjøre og utvikle samisk identitet, språk og kulturtradisjoner. Stiftere er Samiske Samlinger, Kokelv sjøsamiske museum, Kautokeino kommune og Porsanger kommune.

- Jeg har tro på at samiske institusjoner klarer å formidle den nære samiske historien på en god måte, sier Keskitalo. Hun og andre i NSR har tidligere vist irritasjon over at de mener samiske Arbeiderparti-politikere har prøvd å ta æren for den samepolitiske utviklingen.

Men nå overlater de i felleskap den samiske historien til det samiske museet. Både Larsen og Keskitalo er enig om at uten Altasaken hadde det neppe blitt samerettsutvalg, sameting, finnmarkslov eller ILO-konvensjonens 169- implementering.

- De som skriver, former historien, det ser vi jo ut fra plassen som er gitt samer i den norske historien, sier Vibeke Larsen. Hun er skuffet over at sentret ikke er kommet med i regjeringens budsjettforslag overfor Stortinget. Men hun mener saken er så viktig at Sametinget må sette i gang på egen hånd.

- Om vi skal vente på andre finanser, da tror jeg ikke sentret vil bli realisert, sier hun og mener det er viktig at samer forvalter sin egen historie.

Norsk og samisk historie

Men Keskitalo ser ikke bort fra at det også kan være konflikter mellom samisk og norsk historie.

- Historie er ikke nøytralt. Tradisjonelt er det slik at seierherren får skrive historien. Altasaken er også en norsk politisk historie. Kanskje er den samiske historien annerledes enn den norske. Det var en kompleks sak med mange aktører, sier hun men mener at sentret i Maze kan formidle helheten.

Det hele begynte i Maze tidlig på 70-tallet da bygda var truet av neddemming og Stortingets kommunalkomite ble møtt av bygde-demonstrasjon, argumenterer NSR-lederen.

- Den delen, begynnelsen, er druknet i sultestreiken og Stilla-aksjonen, mener Keskitalo.

- Men historien kan også vises andre steder, som nå på Alta museum, viser hun til.

Altaaksjonen et verktøy

Aili Keskitalo er ikke fremmed for at Altaaksjonen ble et verktøy i samepolitisk sammenheng, etter at Maze ble spart for neddemming,

- Kanskje vi kan se slik på det i ettertid, sier hun, men er ikke enig at også "Altaaksjonen" nå kapres til å fremme og formidle samisk historie.

- Nei, det er rene fakta og en samfunnsbeskrivelse. Altasaken utviklet seg til noe positivt for den samiske befolkningen, sier hun om den viktige rollen i samisk historie, som utløsende for myndighetenes løfte om å utrede samiske rettigheter.

- Men det var jo en samisk og en miljøvernpolitisk allianse. I dag ses jo vannkraft på som et miljøvennlig alternativ, sier hun om den miljøpolitiske kanskje mindre viktige historien.

- Håper dette kan gi Maze et løft, som reiselivsdestinasjon og for bolysten der. Da har vi gått hele runden. Artig, avslutter Keskitalo.

Se bilder fra aksjonen her!Relaterte saker: