Rita Heitmann"/>

Viktig for dyrelivet

Mange har hatt et anstrengt forhold til lemenflokken denne høsten. Krabatene har imidlertid gjort en viktig jobb.
nyheter

Mens de fleste av oss er glad for at lemensesongen nærmer seg slutten, minner forsker Lauri Oksanen om at dyrene har gjort en viktig jobb i sommer. Under forskningsdagene slapp han til med budskapet. Oksanen sier at floraen trenger naturlig beitende dyr som lemen for at ikke mose og gress skal ta overhånd.

Viktig på kyst og fjordstrøk

Lemen spiser mose og gress, og er et viktig dyr for kystnære områder, ifølge forskeren.

- Hvis ikke blir mosedekket svært tykt, og andre planter får ikke tak, sier Oksanen.

Det beste for diversiteten er at det noen ganger beites hardt, andre ganger ikke, sier han om nytten av hærskaren av lemen.

Problem mot vidda

Prinsippet er det samme som med sau og rein, for at krattskogen ikke skal ta overhånd. Gjengroing er spesielt et problem fra fjorden inn mot vidda, områder der det ikke er sommerbeite.

- Men ellers står det bra til i Finnmark, sier forskeren.