Magne Kveseth"/>

Tror vind kan skape 3000 arbeidsplasser

Mer enn 3000 årsverk vil trengs for å bygge opp vindparken i Kvalsund.

Det er ikke vindstille samtidig i Hammerfest og Båtsfjord, så forsyningen bør bli rimelig sikker.

John Masvik
nyheter

Det var beregningen til administrerende direktør John Masvik i Finnmark Kraft, AS som presenterte mulige ringvirkninger av en vindkraftutbygging i Kunnskapsparken onsdag.

Unik førsterett

Selskapet Finnmark Kraft AS har så langt bare fire ansatte, men kjøper tjenester der de har behov for det. Masvik slo fast at selskapet er i en unik situasjon, fordi de med Fefo som en av eierne, har en førsterett til utvikling i Finmark av fornybar energi. Den planlagte utbyggingen i Finnmark vil dersom alt går etter planen, skje i løpet av de kommende åtte årene.

For å illustrere hvilke ringvirkninger vindkraftutbygging har i et lokalsamfunn, brukte Masvik en overføringsmodell fra en svensk vindkraftutbygging.

Store ringvirkninger

- Den planlagte utbyggingen på Fallerassa i Kvalsund som dreier seg om 140 turbiner, vil kreve 3000 årsverk. Drøyt 1000 av disse vil dreie seg om arbeid med vindmøllene, mens vi tror at 750 årsverk vil være lokalt arbeid under anleggsperioden. I en driftsfase vil det bli mellom 50 og 100 arbeidsplasser og dette er beregnet ut fra en driftsfase på 20 til 25 år for det som investeres i en vindpark nå, sa Masvik.

I dag styres Finnmark Kraft sitt anlegg i Havøygavlen fra Hamburg i Tyskland, fordi det er Siemens som leverer de teknologiske løsningene. Masvik slo fast at man på sikt, forutsatt at man får bygd ut det som planlegges, også vil vurdere en egen driftssentral med styring av anleggene fra Finnmark.

Utviklingen i Finnmark

Hva trengs all denne kraften til, vil mange spørre seg.

- De neste 20 årene står Finnmark overfor betydelige utbygginger. Nussir planlegger gruvedrift i Kvalsund, AS Sydvaranger vil øke sin produksjon i Sør-Varanger, Goliat-utbyggingen er fortsatt drevet med landstrøm, forutsatt at man får byget overføringslinjer, videre er det snakk om Snøhvits tog 2. Vi har et overskudd på kraft i 2011, men i 2020 vil vi stå overfor et betydelig underskudd, sa Masvik. Som sa kraftbransjen samlet kunne se på Finnmark som landets grønne batteri, siden hele 70 prosent av vindkraftressursene i Norge finnes i Finnmark.

- Det er dessuten ikke vindstille samtidig i Hammerfest og Båtsfjord, så forsyningen bør bli rimelig sikker, sa han.