- Lesebrett kan motivere gutter til å lese

Nye apper til lesebrett tar over både høytlesning og lesetrening for barn. Ekspertene tror gutter kan ta igjen jentene på lesing om lesebrett blir innført i grunnskolen.
nyheter

I august kom Aschehoug ut med applikasjonen til bokserien Den lille Lesehesten. Den føyer seg i rekken av applikasjoner som skal gjøre det mer underholdende for barn å lære å lese. Professor i nordisk og mediefag, Elise Seip Tønnesen har skrevet bok om den nye mediekulturen blant barn og unge. Hun mener lesebrett kan være et nyttig verktøy for lesetrening, spesielt for gutter.

Kan motivere gutter

- Jeg tror det ligger et potensial her for at teknologien i seg selv kan motivere gutter til å lære og lese, når de i utgangspunktet ikke har tålmodighet, sier Tønnesen. På denne måten tror hun lesetrening på lesebrett kan bidra til å minske forskjellen mellom gutter og jenters leseferdigheter.

Årets PISA-undersøkelse viser derimot at jenter i 2009 var langt bedre enn gutter på nettlesing i tiende klasse.

- Pedagogen må bli kjent med den nye teknologien for at det skal gi resultater. I skolen i dag er det datamaskiner i alle klasserom, men fremdeles brukes de kun på tradisjonelt vis, sier Tønnesen.

Leder for forskning og utvikling, Ola Berge, jobber hos Senter for IKT i utdanningen. Også han er åpen for at lesebrett kan trekke gutter tidligere inn i bøkenes verden.

- Det er interessant å se hvor enkelt det er for småbarn å ta i bruk Ipad. På grunn av berøringsfunksjonen er de enklere å ta i bruk for denne aldersgruppen enn vanlige bærbare datamaskiner, sier Berge.

Forskning viser at barn er mer mottakelig for å lære språk jo yngre de er. Berge tror derfor at lesebrett kan få gutter til å bli flinkere til å lese, fordi teknologien stimulerer dem til å begynne å lese tidligere.

Digital nærhet

Den nye applikasjonen kan også ta over høytlesningen på sengekanten. Mor, bestefar eller storesøster kan lese inn en fortelling høyt på bussen på vei hjem. Så kan nattahistorien spilles for barnet senere, mens den voksne kan drive med sitt.

Organisasjonen Barnevakten er kritisk til at vi i dag ser mennesker, fra tidlig barnealder, sitter foran hver sin skjerm.

- Fysisk nærhet og kontakt vil alltid være bedre enn digital nærhet. For barns utvikling er det viktig at vi fortsetter å vektlegge fellesopplevelser med familien for å skape samhold. Ikke bare individuelle ønsker og behov i en familie, sier leder Øystein Samnøen i Barnevakten.

Fin variasjon

Lesepedagog Greta Storm Ofteland har hovedfag i norsk, og over 40 års erfaring fra skolen. Hun tror den nye applikasjonen kan bidra til å stimulere barn til å jobbe mer med lesingen allerede før skolestart. Da bør eleven allerede være kjent med minst 17 bokstaver.

- Lesing på nettbrett kan være en fin inngang til skriftspråket for yngre barn. Undersøkelser viser at barn lærer like bra ved å eksperimentere på tastaturet som å drodle på et ark, hevder Ofteland.

Hun mener også gjentakelse er viktig når barn skal lære og lese. Her kan lesebrett brukes som variasjon til bildebøkene for å opprettholde interessen til barnet.

Berge mener lesebrett kan være godt egnet for grunnskolen fordi de er rimelige, lette å bære og oppbevare. I tillegg har de lengre batterilevetid enn tradisjonelle PC-er. Helt ukritisk til det nye mediet er han likevel ikke.

- Jeg tenker også på om dette kan øke forskjellene mellom barn fra ulike økonomiske bakgrunner. Hjemmesituasjonen er viktig for hvordan man lykkes med lesing i skolen. Alle familier har jo ikke Ipad, sier Berge. (©NTB)