Jarle Mjøen"/>

Klar for å bli ny ordfører i Alta

nyheter

- Dette forteller det vi lenge har visst, at det har vært ført en tydelig og klar opposisjonspolitikk. Velgerne ønsker et regimeskifte med Høyre i en sentral posisjon, sier ordførerkandidat for Høyre, Arnt Ivar Pedersen.Enorm framgang

Selv om de siste dager har vist et splittet Høyre, der deler av partiet med Arnt Ivar Pedersen i spissen ønsker et sterkt og profilert samarbeid med Venstre, Frp og Kystpartiet, har flertallet i partiet styrt partiet inn mot en klarere profilering av Høyre.

Meningsmålingen som er tatt opp av InFact for NTB 15. og 16. juni blant tilfeldig utvalgte personer i Alta over 18 år, speiler ikke de siste dagers egenmarkering av Høyre. Likevel kommer partiet meget godt ut.- Er du klar til å bli ordfører?- Ja, jeg er Høyres ordførerkandidat og skulle velgerne gi meg og Høyre tillit er jeg klar. Hvem som blir ordfører vil avhenge av styrkeforholdet mellom samarbeidspartiene og resultatet av de forhandlinger som vil skje etter valget. Først av alt viser meningsmålingen at velgerne vil ha en ny styring av Alta, ikke hvem de vil ha til ordfører.Nest størst

Selv med en framgang der Høyre går fra en oppslutning i 2007 på 6,6 prosent til nå å ha en oppslutning blant velgerne på 21,8 prosent, er partiet fortsatt bare nest størst på borgerlig side. Frp er fortsatt største parti med 23,5 prosents oppslutning, en marginal framgang på 0,4 prosentpoeng.

Til sammen har derfor Frp og Høyre til sammen hele 45 prosent av velgerne bak seg. Kystpartiet og Venstre blir nærmest mikroskopisk i forhold. Venstre går tilbake med 1,1 prosentpoeng. Det betyr at partiet mister det ene av partiets to mandat.

- Det vil være enormt trasig for Venstre om dette skulle bli valgresultatet, men vi får da glede oss over at vi får et regimeskifte og kan påvirke styringen av Alta, er Venstre-leder Trine Noodts kommentar.- Får Venstre betale for at dere har frontet samarbeid og ikke egen politikk?- Vi har frontet egen politikk, og framgang uten at vi får reell makt er ikke noe å strebe etter. Fram til valget kommer vi i enda sterkere grad fronte samarbeid og at regimeskifte med Venstre sentralt.Tøft for Ap

Meningsmålingen som er basert på et relativt høyt antall spurte med sine 353 intervjuer, viser at det kan bli tett kamp om makta i Alta etter valget. Ap og SV går samlet tilbake med 11,5 prosentpoeng, noe som vil utgjøre fem tapte mandat. Ap har størst tilbakegang med fire tapte mandat og minus 9,1 prosentpoeng.

Det har ikke vært mulig å få kommentarer fra Ap hvor alle sentrale tillitsvalgte har vært opptatt i kommunestyret. Reaksjonene fra lavere nivå er imidlertid at "styringsslitasjen" ut fra meningsmålingen synes mindre enn forventet.Taper flertallet

Ap og SV vil ut fra meningsmålingen til NTB foretatt av InFact få 14 mandat. Plusser vi på KrF, som beholder sine to mandat til tross for en tilbakegang på 0,7 prosentpoeng, vil det bli en gruppering som teller 16 mandat. Det er to mandat for lite til å kunne utgjøre et reelt alternativ. Spørsmålet er hvem Senterpartiet - som beholder sitt ene mandat - vil støtte etter valget.

Uansett om Senterpartiet vil gå til rød-gul side holder det likevel ikke. Firerbanden med Frp (8), Høyre (8), Venstre (1) og Kystpartiet (1) har ifølge meningsmålingen flertall med 18 representanter. I meningsmålingen framkommer Kystpartiets oppslutning under "Andre parti". Den må partiet dele med Samefolkets Parti som også stiller liste. De to partiene har til sammen en oppslutning på 4,2 prosent, og i en gitt situasjon kan fordelingen av stemmene være slik at ingen av de to partiene blir representert i kommunestyret.

Parti 15. og 16. juni Valgresultat 2007 Endring fra valget 2007 Mandater nå Endring
Arbeiderpartiet 30,5% 39,6 % -9,1 % 11 -4
Fremskrittspartiet 23,5% 23,1 % 0,4 % 8 0
Høyre 21,8% 6,6 % 15,2 % 8 6
Kristelig Folkeparti 4,2% 4,9 % -0,7 % 2 0
Venstre 3,5% 4,6 % -1,1 % 1 -1
SV 7,7% 10,1 % -2,4 % 3 -1
Senterpartiet 3,2% 4,0 % -0,8 % 1 0
Rødt 1,4% 1,6 % -0,2 % 0 0
Andre partier 4,2% 5,6 % -1,4 % 1 0
Total 100,0 % 100,1 % 35


Kilde: InFact og NTB