Jarle Mjøen"/>

Kulturkræsj i firerbanden

Frp vil skaffe penger til å drive Alta-skolene ved å legge ned kulturskolen. Det blir kontant avvist av samarbeidskameratene.
nyheter

- Venstre vil aldri kunne stå bak et regime som legger ned kulturskolen. En god kulturskole med stor kapasitet er en kjernesak for Venstre. For oss er det uaktuelt å bruke kulturskolen for å saldere budsjettet, sier leder i Alta Venstre, Trine Noodt.På pengejakt

For Noodt og Venstre er kulturskolen viktigere enn et samarbeid med Frp og et potensielt regimeskifte etter valget. Likevel:

- Jeg tror ikke kulturskolen blir avgjørende for om vi får til et regimeskifte etter valget. Vi er enig med Frp om at vi må si nei til rådmannens forslag om rasering av distriktsskolene, men vil foreslå alternative måter å spare penger på som jeg tror Frp vil kunne stille seg bak, slår Noodt fast.- Hvor vil dere spare millionene?- Vi arbeider med et alternativt forslag, men detaljene vil vi ikke ut med. Det jeg kan si er at de ikke vil innebære kutt i kulturskolebudsjettet eller nedlegging.- Har ikke Frp rett i at skoletilbudet i grunnskolen er viktigere enn kulturskole?- Ja, må vi velge mellom å opprettholde skolene eller kulturskolen velger vi også vi vekk kulturskolen. Heldigvis er ikke dette problemstillingen.Privatisere

Claus Jørstad har på vegne av Frp markedsført partiets alternative måte å få økonomien i havn på. Den innebærer kutt av kulturskolen, kutt i vikartjenesten, nedlegging av kommunekantina og nærværsteamet i tillegg til kraftig reduserte lønninger til politikerne.

- Vi vil ikke fjerne kulturskolen, men privatisere driften ved at lag og foreninger kan overta sammen med profesjonelle. Det kan bety økt foreldrebetaling, men i den situasjonen vi er i nå må vi velge hva kommunen skal bruke penger på, understreker Jørstad.Monner ikke

Rådmann Bjørn-Atle Hansen ville overfor Altaposten ikke kommentere kuttforslagene. Han bekrefter imidlertid at kuttlista til Frp ikke er i nærheten av å gi innsparingen som tilsvarer skolenedleggingen han har foreslått.

- Alle vet at Frp har en kulturfiendtlig politikk, og forslaget overrasker meg derfor ikke. At Venstre, som selv sier at de er et kulturparti, i det hele tatt kan tenke seg å styre kommunen sammen med Frp er uforståelig, sier SVs kulturpolitiske talsmann, Tommy Berg.Uaktuell politikk

Også hos samarbeidskameratene i Høyre blir forslaget om å legge ned kulturskolen for å spare 4,7 millioner kr for kommunen avvist.

- For Høyre er det totalt uaktuelt å røre kulturskolen. Vi har gått til valg på å øke kapasiteten og tilbudet, og det ville være et svik mot velgerne å kutte i kulturskolen, bekrefter gruppeleder for Høyre, Arnt Ivar Pedersen.Forkledd kulturhus

I Frp mener de at Ap og SV har sneket store kulturutgifter inn i kommunale budsjetter via en dekkoperasjon.

- Alle vet at den nye kirka egentlig er et nytt kommunalt kulturhus. Det var ikke mulig å få gjennom et nytt kulturhus. Dermed fikk vi et kulturbygg forkledd som kirke. Når regninga kommer ser vi at det rammer skoler og sykehjem, hevder Claus Jørstad.