Vidar Kristensen"/>

Flying start for Ole & Ole

Rett i fanget har Ole Johan Aas og Ole Heggeli fått en bru til 136 millioner kroner.

  Foto: Vidar Kristensen

nyheter

- En veldig fin start for oss, ingen tvil om det, sier sivilingeniør Heggeli om nystartede Pro Arctics kontrakt med Alpine Bau GmbH på å lede byggingen av skråstagbrua over Kåfjorden.

Timingen har vært perfekt. Tomannsfirmaet ble etablert i mars i år. Samtidig så østerrikerne i Alpine seg om etter brukompetanse i Finnmark. Og der var Heggeli, full av kunnskap om bruer generelt og denne brua spesielt.

- Det var litt tilfeldig, kall det gjerne en kombinasjon av flaks og rett kompetanse til rett tid, sier Heggeli (39).Designet brua

Vi spoler tilbake til 2005: Som sivilingeniør i bruavdelinga hos Aas-Jakobsen i Oslo, gyver Ole Heggeli og teamet han tilhører løs på Statens vegvesen-anbudet for design av ny bru over Kåfjord i Alta. Forslaget deres går av med seieren; Vegvesenet ønsker deres skråstagbru som løsning for E6.

Tilbake i 2011: Østerrikske Alpine Bau har vunnet anbudet og skal bygge skråstagbrua over Kåfjord. Som prosjektleder ansetter de Ole Heggeli, en mann som i en årrekke har bygd solid kompetanse på brubygging, gjennom jobb hos både Aas-Jakobsen og Roald Johansen.

De neste to årene skal Heggeli være ansvarlig for at brua blir bygd til en pris som gjør at østerrikerne blir fornøyd og med en kvalitet som tilfredsstiller Statens vegvesens krav.

Ringen er sluttet.Skapte gangbrua

- Det kan du vel gjerne si om akkurat dette oppdraget. Firmaet er sikret sysselsetting fram til desember 2012, og jeg får brukt min kompetanse på bruer - og videreutviklet denne. Bedre enn dette kan det ikke bli, sier Heggeli, som helt forsiktig nevner at han også var en del av teamet som sto bak den tidligere så omstridte gangbrua på Elvebakken. Også der ?sluttførte? han det han hadde startet på, gjennom å være prosjektleder.

- Jeg så aldri for meg at jeg skulle være med på å bygge to av bruene som jeg var med på å designe. Det er utrolig artig å få lov til det, sier Heggeli.

Han har for øvrig også Naranasbrua på referanselista si.

Mens Heggeli farter mellom kontoret på hevneterminalen i Bukta og bruprosjektet i Kåfjord, skal Ole Johan Aas (46) holde fortet.Allsidig bakgrunn

For tiden er Aas sysselsatt med et byggeprosjekt i Tromsø. Prosjektering, prosjekteringsledelse og byggeledelse er områdene de to ingeniørene vil satse på framover, og mens Heggeli er en kløpper på bruer, ligger Aas sin styrke i bygg. Han har tidligere jobbet som rådgivende ingeniør hos Barlindhaug i 11 år, hos Roald Johansen i 3,5 år, som byggesaksbehandler i Porsanger kommune i tre år og som takstmann i NNBK i ett år.

- En allsidig bakgrunn?

- Ja, og det gjør at Pro Arctic kan dekke det aller meste i en byggeprosess, både for byggherrer og entreprenører.

- Er det behov for nok et firma med rådgivende ingeniører?

- Det føler vi virkelig. Etter å ha jobbet på prosjekterings- og entreprenørsiden for andre i så mange år har vi sett at markedet fins, sier Aas.

Naturlige sysler er å utarbeide anbudspapirer for byggherrer og entreprenører, videre prosjekteringsledelse og til slutt prosjekt- og byggeledelse når byggverket skal oppføres.  

Aas tvinner på ingen måte tomler nå i oppstartsfasen.

- Det er nok å gjøre, og det er bra, for man er litt spent når man starter for seg selv.

- Motivasjonen?

- Vi har som folk flest ambisjoner om å være egne herrer. Det er vi nå, og det føles veldig greit, fastslår Ole Johan Aas.