Liv AS Pedersen"/>

Tar affære for bedre styring

Den kritiske Sellerapporten var velkommen på Sametinget og "ryddeaksjonen" er allerede i gang

  Foto: Johan Mathis Gaup

nyheter

Sametinget har nå satt ned en gruppe som skal konkludere rundt rapporten til Per Selle før fellesferien setter inn. Det er stort behov i organisasjonen for en diskusjon i organisasjonen om utviklingen og utfordringene.

- Dette var en rapport som langt på vei bekreftet det vi allerede visste. Vi var i gang med å rydde opp i våre utfordringer og ble langt i fra overrasket over Per Selles anførsler, sier Sametingets direktør Rune Fjellheim til Altaposten.Ikke en negativ rapport

Fjellheim har registrert en viss debatt omkring Sellerapporten, som ble frigitt for en uke siden. Rapporten har fått stempel som både negativ og en slakt av Sametinget. Fjellheim er ikke enig, men erkjenner at det er stort behov i organisasjonen for en diskusjon om organiseringen, om veien videre og utfordringene.

- Sametinget beskyldes for ikke å ha funnet sin form, noe Selle har rett i. Vi er et lite parlament som det er vanskelig å finne maken til noe sted i verden. Derfor har vi i all tid sammenliknet oss med oss selv og forsøkt å yte så godt vi kan. Dette har ført med seg både vellykkede og mindre vellykkede organiseringer, sier Fjellheim.

Har vokst ut av skinnet

135 ansatte ved Sametinget tilsvarer det nest minste departementet i Regjeringen. Dokumentmengden årlig har i de siste ti årene økt fra 18.000 til 34.000. Det er 5 prosent økning årlig og saksmengden tilsvarer det tredje største departement i Regjeringsapparatet.

- Kun UD og Justisdepartementet er større enn oss målt i antall dokumenter årlig. Jeg vil ikke sammenlikne sakene vi jobber med, men våre oppgaver ligner de et departement har, sier direktøren.

Sellerapporten hjelper Sametinget å fortelle utad at Sametinget har vokst og har strekkmerker. Innenfor virkemidler merkes dette ekstra. Antallet virkemiddelsaker har gått fra i underkant av 400 for seks år siden, til i overkant av 1200 i 2010. Da merkes det godt i saksbehandlingen.

- Vi har samme krav til saksbehandlingstid som alle andre i dette landet. Totalt har vi i gjennomsnitt 150 dokumenter inn og ut i Sametinget daglig, forteller Fjellheim.

Dette er utfordrende, men det går. Stadig flere får avslag, samtidig som stadig flere søker støtte.

- Vi trenger alltid en diskusjon omkring forvaltningsoppgaver, sier Fjellheim.

Fagligheten

Sellerapporten forteller at det ligger utfordringer i fagligheten i Sametinget. For mange mennesker jobber for bredt og har ikke tid eller kapasitet til fordypning i spesielle områder. Teamorganiseringen får mye av skylden for dette i Sellerapporten.

- Vi ser også denne utfordringen. Vi kommer til å ta tak og institusjonalisere oss, sier Fjellheim.

Språk og opplæring er ett område Sametinget allerede hadde tatt grep. Tre nye ansatte skal se til at tospråklighet og samisk i forvaltningsområdene blir bedre ivaretatt.

- Selle kritiserte oss for å prioritere språk i for liten grad. Dette tar vi på alvor og vil bli mye sterkere, sier Fjellheim.

Lokalisering

Selle grep fatt i lokaliseringen av Sametingets ansatte, og påpekte at Sametinget burde vært representert med betjente kontorer i folketette områder som Tromsø og Alta.

- Vi har ansatte i disse byene allerede, men ser poenget til Selle. Vi trenger åpne dører til publikum, sier Fjellheim som ikke kan forskuttere hvordan dette skal gjøres fremover.

- Nå må vi konkludere over rapporten før vi tar større formgrep, sier han.Kontroll

Kontrollutvalget i Sametinget har ikke vært velsignet med midler til ekstern bistand. Fjellheim ser at behovet er økende, og samtykker i at kontrollutvalget bør få bedre arbeidsvilkår.

- Som Selle påpeker. Dette organet må få rom til å arbeide. De behøver midler til å gjøre jobben med ekstern hjelp, og nå ligger det an til at de får bedre kår. Det er bra, sier Fjellheim.

Må regne på det

Så langt har Fjellheim konkludert med at rapporten til Per Selle er et godt arbeidsdokument som skaper nødvendige bølger i Sametinget. Rapporten er ikke sterk på økonomiske konsekvenser for en del endringsforslag, og må bearbeides. Egen overordnet strategi- og kommunikasjonsavdeling er et eksempel på dette.

- Slik den nå ser ut blir det fort dobling av samme kompetanse på huset. Det har vi rett og slett ikke råd til. Vi må sette oss ned og finne ut hvordan vi kan følge rådene til Selle, og om vi skal gjøre det, sier Fjellheim.


Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

nyheter