Torill Josefsen"/>

Loppa innfører eiendomsskatt

Kommunen forventer ikke noe jubelbrus fra næringslivet i Loppa, som nå kan forvente seg økte utgifter i form av eiendomsskatt.
nyheter

– Eiendomsskatt er jo ingen populær skatt, så innføringen vil nok ikke bli godt mottatt av næringslivet. Vi forventer at det vil bli noe frustrasjon, sier assisterende rådmann Monika Olsen.

Formannskapet har allerede enstemmig vedtatt innføring av eiendomsskatt på verk og bruk i kommunen. Saken skal opp til endelig behandling i kommunestyret 13. mai.

– Saken har vært behandlet tidligere, og noen direkte motstand mot innføring av skatten har det ikke vært. Men politikerne har gjort det klart at boligeiere ikke skal komme inn under vedtaket, forklarer Olsen.Verk og bruk

Næringslivet som skal betale eiendomsskatt er blant annet fiber- og kabelselskap, fiskebruk og hotelldrift.

– Utredningen gjelder næring innen verk og bruk. Kommunen har ikke så mange muligheter til å øke inntektsgrunnlaget, dette vil gi oss større frihet til å finansiere den drifta vi har. Samt opprettholde og bedre tjenestetilbudet vi har per i dag, sier hun.Taksering

Taksering av eiendommene vil starte opp til høsten.

– Det er et omfattende arbeid, som krever kompetanse vi ikke innehar i kommunen. Vi vil leie inn ekstern kompetanse for å komme i gang med dette arbeidet, forklarer Olsen.

Assisterende rådmann har ikke konkrete tall for hvor mye kommunen forventer å tjene på innføring av eiendomsskatt.

– Det er vanskelig å svare på hvilket inntektspotensial det vil gi. Men hvis vi sammenligner oss med andre kommuner kan Loppa forvente rundt en til to millioner kroner i året. Men dette er kun gjetting. Først må takseringen gjennomføres, understreker Olsen.To valg

Kommunen har ikke gitt ut informasjon om innføring av eiendomsskatt til næringslivet i forkant.

– Det vil nok ikke bli godt mottatt. Men inntektene vil være til gode for innbyggerne i kommunen. Vi har hatt store investeringer de siste årene. Valget er å øke inntektene eller redusere driften i kommunen, forklarer assisterende rådmann.

– Kan kommunen gi garanti på at det ikke vil innføres eiendomsskatt på private boliger?

– Det vi snakker om i dag gjelder kun næring. Men jeg tør ikke å svare at private boliger aldri vil få eiendomsskatt i kommunen. Men slik det ser ut i dag gjelder skatten kun næringslivet.

– I hvor stor grad vil dette ramme de mindre bedriftene, og det lokale næringslivet?

– Man kan jo si at størstedelen av inntektspotensialet blir på kraft- og telenettet. Først skal taksten på plass, før vi får se hvor hardt det kan slå ut på den enkelte, forklarer Olsen.

Les mer i fredagens papiravis!