Vidar Kristensen"/>

Veien ryddet for eksklusive tomter

Maskinene har brukt vinteren til å ete seg oppover lia. Når det blir bart er 20 hyttetomter klare for salg i Rafsbotn.
nyheter

Og de blir av det eksklusive slaget; utsikt mot enten Altafjorden eller alpinbakken, vei til trappa og innlagt strøm, vann, kloakk og bredbånd.

Prisen er også ganske eksklusiv; fra 450.000 kroner og oppover mot 600.000 kroner.

- Størrelsen og plasseringen i terrenget vil til slutt avgjøre prisen på hver enkelt tomt, opplyser Synnøve Opgård Andersen, styreleder i Sarves AS, der Jan Opgård Invest AS kjøpte alle aksjene for ett år siden.Stor interesse

Formålet med å kjøpe selskapet var å få rettighetene til å bygge ut området rundt alpinanlegget i Rafsbotn. Familien Opgård bruker mange års oppspart kapital til investeringene i infrastrukturen til 40 hyttetomter. 20 er klare hvert øyeblikk, mens de 20 siste antakelig vil være klare for salg til høsten.

- Interessen er stor, og jeg fins ikke nervøs for at vi ikke skal få solgt de 20 første, antakelig allerede nå i 2011, sier Opgård Andersen.

Det har vært en relativt rolig vinter for anleggsbransjen i Alta, og Jan Opgård AS har derfor brukt ledig kapasitet - maskiner og folk - til å bygge den nye hytteveien i Rafsbotnlia. Nylig kom de til et av endepunktene på veien, og langs denne veien er det tegnet inn 20 tomter. De øvrige småveiene «freses» inn i terrenget de neste månedene.Designbok

- De første tomtene bør være byggeklare allerede til sommeren, antar Opgård Andersen.

En designhåndbok er under utarbeidelse. Den vil gi føringer på byggestil og materialvalg. Men det blir ikke noe naziregime å forholde seg til for hyttebyggerne, lover Opgård Andersen.

- Håndboka vil bare gi enkle føringer, med vekt på at det skal skjeles til samisk eller kvensk kultur, eller bondekulturen i Alta. Hver hyttebygger vil få stor frihet til å utforme sin egen hytte, slår hun fast.

Det er i første rekke tuntomtene, der det blir mange bygg pr tomt, som får klare retningslinjer for design og materialer.Scooter-utfordring

Opgård-familien har også drevet alpinanlegget denne vinteren, og er en av fire aksjonærer i selskapet som eier anlegget. Opgård Andersen er overbevist om at massiv hyttebygging i Rafsbotnlia vil styrke drifta i anlegget.

- Dette blir et tilbud som vi ikke tidligere har sett i Alta eller Finnmark, med hytter med direkte tilgang til bakkene, slår styrelederen fast.

- Men det blir ikke like enkelt med scooter, så lenge løypa starter ved E6?

- Nei, det er en liten utfordring. Tanken er at vi bygger et garasjeanlegg for scootere ved løypestart, men det er noe vi må vurdere sammen med hytteeierne når de er på plass.