Magne Kveseth"/>

Krever ambulanse-flyplass

Ambulansefly og flere sykehustjenester i Alta er den beste medisinen for å bedre den medisinske sikkerheten, mener formannskapet i Kautokeino.
nyheter

Formannskapet diskuterte i går den såkalte samhandlingsreformen, og forlanger nå tilbud om ambulansefly og flere sykehustjenester i Alta.

Et enstemmig formannskap stilte seg bak kravene.

Avstanden

Ordfører Klemet Erland Hætta understreker den lange avstanden fra kommunesenteret til sykehus.

– Vi er trolig den kommunen i Norge som har lengst avstand til sykehus, og vi krever derfor at man får på plass igjen ambulanseflytilbud. Det er svært viktig av hensyn til sikkerheten for befolkningen, sier Kautokeino-ordføreren.

Han understreker at det ikke bare er langt til sykehuset i Hammerfest; med bilambulanse skal man også passere en fjellovergang, der veien til stadighet er stengt.

Sykehustjenester

Da formannskapet i kommunen diskuterte innholdet i samhandlingsreformen var tilgang til helsetjenester er sentralt spørsmål.

– Vi vet blant annet at det er problemer for samisktalende å få riktige tjenester på sitt eget språk, og dette mener vi det må gjøres noe med. Vi nevner ellers i vedtaket at vi går for en sykehusløsning lokalisert i Alta med bedre sykehustjenester, sier Klemet Erland Hætta.

Forslaget om ambulansetjenester med fly, vil kreve en opprusting av eksisterende flystripe i Kautokeino.

Fylkestingsrepresentant Klemet Klemetsen (V) fikk i siste fylkesting gjennomslag for at man på ny skal utrede flyplass i Kautokeino.