Jarle Mjøen"/>

Tilrettelegger for helikopterbase

Helikopterselskapet Bristow Norway har tatt kontakt for å se på en mulig etablering i Alta.

  Foto: Odd Magne Haugen

nyheter

Det bekrefter lufthavnsjef Charles Kristiansen ved Alta lufthavn.

– Det har vært telefonisk kontakt hvor det ble bedt om informasjon om hvordan forholdene var ved Alta lufthavn med tanke på helikoptervirksomhet, klargjør Kristiansen og legger til:

– Svaret mitt var at det bare var å komme. Det er fullt mulig å fly på Alta. Det var en akutt forespørsel fra Bristow i sommer, men jeg hørte ikke noe mer og regner med at de fant en løsning i Hammerfest.

Frykter flytting

I dagens Finnmark Dagblad går ordfører i Hammerfest, Alf E. Jakobsen, ut og advarer mot at helikoptertjenestene som er etablert i Hammerfest kan bli flyttet. Bakgrunnen er at Avinor ikke vil bygge en ny og mer permanent helikopterbase i Hammerfest.

– Jeg krever og forventer at dette løser seg, sier hammerfestordføreren til FD.

Mer areal

I Alta har imidlertid Avinor allerede gjort klart et større areal for helikopterbase med tanke på å betjene offshore gass- og oljevirksomhet.

– Jeg har gitt en nøktern informasjon om at Alta lufthavn planmessig har lagt til rette for helikoptervirksomhet, og at vi i det pågående arbeidet med kommunedelplanen har bedt om at ytterligere areal avsettes for framtidige etableringer, forklarer lufthavnsjefen i Alta.

Tatt tak

I Alta Høyre mener man at virksomheten ved Alta lufthavn har potensial til å bli en av de tyngste utviklingsmotorene for Alta i framtiden. De inviterte derfor lufthavnsjef Kristiansen til å utdype hvilke planer Avinor har, og hvilke problemstillinger og utfordringer de ser foran seg for Alta lufthavn.

Noe av det Høyre fikk beskjed om da var at Avinor ønsker mer areal til helikoptervirksomheten ? en såkalt landside hvor aktiviteten kan utvikles. Dette er også tatt opp med Alta kommune som arealplanmyndighet.

– Det er viktig at Alta kommune er offensiv, og at vi stiller opp med de areal som Avinor etterlyser, mener Høyres Arnt Ivar Pedersen.

Rimelig pris

Arealet Avinor etterspør eies i dag av Alta kommune og Alta Kraftlag i fellesskap. I tillegg til at Avinor ønsker området som er på ni dekar avsatt i arealplanen til formålet, har Avinor signalisert at de ønsker å kjøpe ut Alta kommune straks.

– Jeg synes Alta kommune straks bør gå i forhandlinger med Avinor om salg, og at kommunen bør strekke seg langt for å gi tilbud om en pris på arealet som er akseptabel, slår Arnt Ivar Pedersen fast.

Han har stor tro på at Alta kan være et godt alternativ for store helikopteraktører.

– Svært mye taler for at Alta kan være et attraktivt lokaliseringssted, mener Høyre-politikeren.

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

nyheter