Jarle Mjøen"/>

Nødhjelp på 100.000

Sisa-senteret får bare 100.000 kroner ekstra i nødhjelp i form av husleiestøtte.
nyheter

– Vi ønsker å legge til rette for fortsatt drift av Sisa og den positive aktiviteten. I tillegg til eksisterende bevilgninger på 240.000 kroner, går vi inn med 100.000 som øremerkes husleie, var meldingen fra Aps gruppeleder Torfinn Reginiussen som la fram forslaget på vegne av Ap og SV.

Millionstøtte

Opposisjonen mente imidlertid at Ap/SV tok et alt for tafatt grep om de virkelig ønsket videre drift på Sisa. De foreslo i stedet å gi Sisa et samlet tilskudd på én million kroner i prosjektstøtte. Pakken hadde de sydd sammen ved å hente 200.000 kr fra den kulturelle skolesekken, legge inn et lavterskeltilbud psykiatri, la Sisa jobbe med inkluderingsarbeid for flyktninger og bunnfinansieringen på 240.000 kr som lå inne i rådmannens budsjettforslag.

Uunnværlig

– Sisa er uunnværlig, og vi vil både sikre videre drift og sende et signal om at vi setter pris på innsatsen til en rekke mennesker. Det er et stort og viktig engasjement og mye dugnadsarbeid, klargjorde Bjørn Odden (Frp) på vegne av opposisjonspartiene.

Forslaget om millionstøtte falt imidlertid til fordel for Ap/SV forslaget om 340.000 kr, hvorav 100.000 er husleie som skal betales av Alta kommune direkte til den private utleier.