Jarle Mjøen"/>

Sjanglet videre i skjenkesakene

Fra talerstolen innrømmet flere representanter at de hadde problemer med å holde stø kurs i alkoholdebatten.
nyheter

– Vi går mot skjenking i selve bowlinghallen, men åpner for utvidet skjenketid i det avskjermede lokalet. Det er hensynet til likebehandling som gjør at vi vil la Alta Bowlingsenter få samme skjenketid som andre bevillingshavere, var beskjeden fra gruppeleder i Ap, Torfinn Reginiussen.

Ikke stø kurs

Alkoholdebatten, der fire ulike skjenkesaker var til behandling, ble preget av at både liberalistene og de som ønsket en streng praktisering i alkoholsaker, fikk problemer å svare for likebehandling. Flere var også inn på tidligere stemmegivning og forholdet til retningslinjene de selv har vedtatt.

Liberalistene vant

Skal seieren fordeles mellom liberalistene og de restriktive er konklusjonen at det ble knock-out til liberalistene. Slik endte sakene:

Fellini Grill AS – spiserestaurant oppe i 2.etasje i Parksentret, ca 50 sitteplasser. Søknaden handler om overdragelse av bevillingen fra Fellini Gûnes As til Fellini Grill AS, og en søknad om skjenking i gruppe 3. Bevilling ble gitt mot stemmene til KrFs to representanter.

Alta Bowling senter AS – Alta sentrum. Puben ligger adskilt fra biljard- og bowlinglokale. Det ble søkt om:

  • Utvidelse av skjenkelokaler til også å gjelde Bowlinghall og biljardavdeling
  • Utvidelse av skjenketider til å gjelde fra kl. 15.00 til kl. 01.00 på ukedager og fra kl. 12.00 til kl. 03.00 på natt til lørdag og søndag
  • Endring til skjenking i gruppe 3 inne på pub.

Begrunnelsen for søknaden om skjenking fra kl 15 inne i puben er at man ønsker å kunne skjenke alkohol i forbindelse med fotballkamper og andre TV arrangementer. Kommunestyret sa enstemmig nei til skjenking inn i bowlinghallen, men mot 8 stemmer vedtok å utvide skjenketid i henhold til søknad og gi bevilling i gruppe 3. I tillegg til KrF var blant annet Tommy Berg (SV) og Rolf Steinar Heggeli (Sp) mot å utvide skjenketiden.

Select Service Partner - Alta Lufthavn.

Det ble søkt om utvidet skjenketid for Kafé Picnic – Point. Eksisterende bevilling innebærer at skjenkingen ikke kan starte før kl. 10.00.

I stedet ønsket Seleckt Service Partner å kunne selge øl fra kl. 06.30 for alle ukedager. Bakgrunnen er at det har vært etterspørsel fra om å kunne ta seg en øl før morgenflyet. I tillegg har man i perioder charteravganger der flyene går kl 06.30.

Venstre og Høyre satte fram et forslag om at man var positiv til utvidet skjenketid, men at vedtak først kunne skje etter at kommunestyret hadde endret de vedtatte alkoholpolitiske retningslinjene. Forslaget fikk kun stemmene til Leif Birgers Mækinen, Claus Jørstad og representantene fra Høyre og Venstre, totalt seks stemmer. Flertallet sa dermed nei til utvidet skjenketid.

Tappeluft Opplevelser - restaurant med fokus på utleie for selskap, catering, kurs og konferanser. Det satses på helårsdrift, med kurs/konferanser, julebord, blåturer og private arrangement.

Søknad om servering- og skjenkebevilling i gruppe 3. Det søkes skjenkebevilling på flere steder, i tillegg til at det søkes om bevilling på store deler av uteområdet og i buss ved henting av gjester i Alta. Kommunestyret ga et enstemmig bevilling for alkoholservering i gruppe 3 ved lokaliteten i Tappeluft. Det ble imidlertid en lang debatt om det skulle kunne skjenkes alkohol lovlig i bussen. Mot stemmene til SV, Sp, KrF, Kystpartiet og Ellinor Nilsen (Frp) kan distriktsbedriften også traktere sine gjester med sterke saker i bussen.