Jan-Erik Steine"/>

Nazi-kanon kom «hjem»

For 66 år siden spredte den enorme tvillingkanonen på Storekorsnes frykt i Altafjorden. Nå er den tilbake i Alta.
nyheter

– Dette er utrolig spesielt, sier en smørblid Even Blomkvist ved Tirpitzmuseet til Altaposten.

– Skulle til Tyskland

Tyskerne monterte under okkupasjonen av Norge et 60 tonn stort kystartilleri, bestående av to 150 mm store og 10 tonn tunge kanonrør, på Storekorsnes. Da russerne i 1944 «sto på grensen», valgte tyskerne å demontere kanonstillingen slik at den ikke skulle falle i fiendehender.

De rakk imidlertid ikke å få tvillingkanonen ut av Norge før freden var et faktum, så fra 1962 til 1998 sto kanonen på Grøtavær fort utenfor Harstad. Deretter ble den flyttet til Forsvarsmuseet.

– Jeg hadde en god stund forsøkt å finne ut hvor tvillingkanonen tok veien da jeg ved en tilfeldighet i 2005 leste en artikkel i Aftenposten om at Forsvarsmuseet skulle gi denne og annet krigsmateriell til tyske museer, sier Blomkvist, som umiddelbart tok kontakt med Forsvarsmuseet.

– Jeg sendte en søknad hvor jeg ba om å få overta kanonene, og først i fjor fikk jeg svar om at det var i orden. Avtalen med Tyskland ble altså stoppet, noe jeg er veldig glad for, forteller han.

Første lass

Lørdag formiddag trillet de største delene til kanonen, bestående av begge kanonrørene, kransen og et fundament, inn i området de forlot for 66 år siden.

– Dette er faktisk bare den første av i alt to forsendelser. Det som gjenstår er blant annet veggene som omkranset stillingen, en slags beskyttelse for de som betjente artilleriet.

– Hva er målet med kanonen?

– Vi skal montere stillingen ved museet i Kåfjord, dersom vi får alle nødvendige tillatelser. Når dette skjer, vet jeg ikke.

Det som er litt morsomt, er at kanonen er komplett med alt av hydraulikk og elektrisk utstyr. Med tanke på at det har gått så mange år er det ganske utrolig at alt ennå er intakt.

– Så det er altså mulig å få kanonen til å fungere?

– Ja, det er det helt sikkert, men jeg har ingen planer om å prøve, ler Blomkvist.

Bruksanvisning

Det eksisterer to slike kanoner i verden; den i Alta og den på Oscarsborg festning. Blomkvist regner med at han er nødt til å ta seg noen turer dit når monteringen begynner.

– Da kanonen ble demontert, ble det laget en beskrivelse av hvor de forskjellige delene skulle være. Likevel tror jeg det kan være en fordel å se kanonen ferdig montert, sier Even Blomkvist, og avslutter:

– Det finnes ikke så mange krigsminner igjen og derfor er jeg er veldig glad for at vi har fått en så spesiell del av historien til Alta. Jeg håper at andre også vil sette pris på dette.