Rune Østlyngen"/>

Knust av Sverige på minoritetsradio

Kvenene i Norge får 12 minutter sendetid på radio i uka. På Sveriges radio får minoritetsspråket Meänkieli og finsk 137 timer på lufta.
nyheter

– Vi ønsker en redegjørelse fra departementet for om de er tilfreds med det medietilbudet som kvenene har i dag, skriver leder for Norske kveners forbund, Rune Sundelin, i et brev til kulturdepartementet med kopi til media.

Sundelin er ikke fornøyd med at kvenenes muligheter til å komme ut på lufta skrumper ytterligere inn.

«I Sverige, som har en svært sammenlignbar situasjon med Norge, har tornedalingene et beslektet språk med kvensk. Sveriges Radio er et public service-foretak i likhet med NRK. SR har radioprogram på meänkieli fem timer i uka, i tillegg til digitale sendinger på to timer i uka. I tillegg har SR sendinger på radio på riksnettet på finsk på til sammen 11 timer og 55 minutter i uka, i tillegg kommer distriktssendinger på seks timer og ti minutter i uka. I tillegg kommer egen digital radiokanal som sender 16 timer i døgnet på finsk. Det vil si at Svensk Radio har 137 timer sendinger på Meänkieli og finsk, NRK har 12 minutter...», skriver Sundelin.

  • Sundelin ønsker seg en styrking av både den kvenske avisen Ruijan Kaiku og et utvidet tilbud i NRK.