Kita Eilertsen"/>

7.500 finnmarkinger har bygd dette huset

Dette huset i den nye SOS-barnebyen i Angola har vi finnmarkinger finansiert.
Fakta

Huambo er et av de områdene i Angola som ble hardest rammet av landets 28 år lange borgerkrig som tok slutt i 2002

SOS-barnebyen i Huambo er helfinansiert av medlemmer og ansatte i Fagforbundet gjennom SOS-barnebyer Norge

Byggingen av Fagforbundets barneby startet i februar 2008 og barnebyen ble offisielt åpnet i september 2010

Finnmarkshuset er finansiert av medlemmer og ansatte i Fagforbundet i Finnmark

LOs største forbund med 317.000 medlemmer

Organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, private og offentlige virksomheter

Fagforbundet organiserer også arbeidstakere i sykehusene, inkludert alle støttefunksjoner

Fagforbundet har om lag 7.500 medlemmer i Finnmark

1.500 medlemmer i Alta-området

Hovedstad: Luanda

17,6 millioner innbyggere (2007)

Demokratisk republikk

1,2 millioner foreldreløse barn

2,1 prosent med hiv eller aids mellom 15 og 49 år

Forventet levealder: 42 år

Gjennomsnittsalder: 18 år

Spedbarnsdødelighet: 116 per 1000 levendefødte barnnyheter

– Det var en meget sterk opplevelse å være der under åpningen. Ikke et øye var tørt, forteller Arnt Edmund Jensen i Fagforbundet Finnmark. Sammen med 18 andre var han i Angola under åpningen i september.

Fagforbundet har om lag 7.500 medlemmer i Finnmark, hvorav 1.500 i Alta-området. Disse har nå finansiert et eget finnmarkshus i den helt nye SOS-barnebyen til Fagforbundet, i Huambo i Angola.

Fagforbundets barneby består av 12 familiehus, barnehage, skole og familieprogram. Kjernen er familiehusene som vil gi 120 barn ny familie og et trygt hjem.

Tre barn flyttet inn

I september kunne de tre første barna flytte inn i Finnmarkshuset, sammen med husmoren. Etter hvert vil det flytte inn flere barn. Også i de andre husene til SOS-barnebyen i Huambo har det begynt å flytte inn barn.

– Møtet med barna var meget sterkt. Slike opplevelser preger en i veldig lang tid framover, sier Jensen.

Borgerkrigen

Huambo er et av de områdene i Angola som ble hardest rammet av landets 28 år lange borgerkrig. Fattigdommen her er større enn ellers i landet, og provinsen har også den høyeste andelen av foreldreløse barn.

– Vi har samlet inn penger siden 2005. Med lotterier, julemesser og solidaritetsbevis har medlemmene bidratt. De har også gått inn på faste månedlige innbetalinger, forteller Jensen.

Barnehage og skole

Inn under SOS-barnebyen i Huambo hører også en barnehage og en skole. Barnehagen har plass til 120 barn i alderen tre til seks år, og har vært i drift siden august 2010. Barna får førskoletilbud og to måltider om dagen.

Skolen er opprinnelig en lokal skole som er fullstendig rehabilitert med midler fra SOS-Norge og Fagforbundet.

Skolen ligger 400 meter fra SOS-barnebyen og har plass til 600 elever i alderen 6-15 år, både fra barnebyen og lokalmiljøet.

Familieprogrammet i Huambo skal støtte vanskeligstilte familier i lokalsamfunnet. De største gruppene er familier ledet av barn, besteforeldre og familier der omsorgspersoner er syke. Gjennom familieprogrammet får barna tilgang til medisinsk behandling og skolegang, og barnas omsorgspersoner får hjelp.

– Jeg er meget stolt av å være medlem av Fagforbundet, en organisasjon som har et så stort hjerte for internasjonal solidaritet, sier Jensen.