Jarle Mjøen"/>

Ga politikerne nytt vei-sjokk

Politikerne har fått nok etter at en ny vei er anlagt i terrenget i Bollo. Arnt Ivar Pedersen vil ha full politigranskning.
nyheter

– Jeg regner med at planutvalget vil be om at det foretas nye anmeldelser av ulovlighetene som åpenbart skjer i Bollo. Samtidig er det viktig at politiet setter av så store ressurser at de kan få kartlagt alt av ulovlige veier og bygg i hele området, og medvirke til en kontant samfunnsreaksjon overfor synderne, sier planutvalgsmedlem Pedersen til Altaposten.

Ny vei

Alta kommune har fått inn melding om at en ny vei er anlagt i terrenget i hytteområdet. Veien er bygd etter at planutvalget i høst var på befaring. Utvalget var sjokkert over hva de så i Bollo-området, og gikk til anmeldelse av et konkret forhold – en vei bygd ut i terrenget i Bollomalia.

– Det er ekstra skuffende at den nye veien er laget i etterkant av planutvalgets befaring, som resulterte i en anmeldelse, sukker avdelingsleder på miljøsiden i Alta kommune, Jon-Håvar Haukland.

Ny befaring

Han har vurdert den nye veien ut fra bilder som Alta kommune har fått tilgjengelig.

– For meg ser det ut som noen tar det helt ut, graver bort masser, fyller opp med knust stein og bygger vei av høy kvalitet. Regelrett et skikkelig anleggsarbeid i terrenget, påpeker Haukland.

Han sier at det er høyst aktuelt for berørt administrasjon å gjennomføre en befaring for å vurdere inngrepet.

– Jeg anser denne saken som en ulovlig byggesak, og er i ferd med å varsle bygningsmyndighetene. Samtidig vil vi fra vår avdeling følge saken tett framover, klargjør Haukland.

Sjokkert og oppgitt

Leder i planutvalget, Geir Ove Bakken, medgir at han ikke helt tror det han hører.

– En ny vei? Etter det fokuset som har vært etter befaringen? Jeg bør imidlertid ikke la meg sjokkere over det som skjer, men gjør det likevel. Gir folk fullstendig blaffen i reguleringsplanen, lover og regler, spør en undrende ordfører.

Han vedgår at det er mange i Bollo-området som ikke har holdt seg til lov og regler, og at den som har anlagt den nye veien ikke er alene om ulovlige inngrep. Også sist høst ble det i media dokumentert at en annen hytteeier hadde brøytet seg vei inn i terrenget for å kunne planere tomta med maskin.

– Jeg vil ikke spekulere om det kommer flere anmeldelser, også av eldre saker. Nå må vi avvente at administrasjonen kommer med en orientering til oss før vi trekker konklusjoner, sier Bakken.

Kontant reaksjon

Planutvalgsmedlem Arnt Ivar Pedersen mener politikerne har dårlig tid.

– Det haster med å sette foten ned. Vi har alt for lenge truet med reaksjoner uten at noe har skjedd. Det legges merke til, og da tør gjerne andre også ta seg til rette. Som ansvarlige politikere er det vår jobb å sørge for å påse at vedtak og planer respekteres, sier Høyre-politikeren som betegner den siste veien og andre inngrep som miljøkriminalitet.