Jarle Mjøen"/>

«Medvind» også i Alta?

Vind kan gjøre Kvalsund til eiendomskattebaroni. Men også i Alta kommune kan vindkraft gi penger i kommunekassa.
nyheter

– La meg bare først av alt si at vi unner Kvalsund alle gode prosjekt og skatteinntekter. Blir vindparkene realisert vil det bety investeringer i milliardklassen, og det vil også komme hele regionen til gode, sier ordfører i Alta, Geir Ove Bakken, i en kommentar til at Kvalsund kommune i beste fall kan hente inn hele kommunebudsjettet i årlige eiendomskatteinntekter.

Prosjekt i Alta

Finnmark Kraft AS er etablert i Alta med en tre personer stor administrasjon. Ifølge ledelsen er det allerede klart at den vil vokse, men hvor mye vil avhenge av framtidig aktivitet. Og selskapet kan også starte kraftproduksjon i Alta.

– Vi er helt i startfasen med å vurdere et område i Alta kommune – ut mot Porsa. Det er mye som tyder på at det kan være en gunstig lokalitet for en vindpark, men vi har foreløpig ikke kommet til mer konkrete vurderinger, forteller direktør John Masvik i Finnmark Kraft.

Godt nytt

Ordfører Geir Ove Bakken mener det er godt nytt, men advarer samtidig mot å la seg blende av eiendomsskatteinntekter og framtidige arbeidsplasser.

– Det er absolutt positivt at noen har tatt tak og vil utnytte en ressurs som Finnmark har mye av. Samtidig er det viktig at vi gir oss tid til gode prosesser både i forhold til reindrift og andre berørte interesser, klargjør Alta-ordføreren.

Monstermasser

Han håper at Finnmark fylkeskommune vil ta et overordnet planansvar.

– Det dukker stadig opp nye prosjekt, men vi må få sett helheten både i forhold til berørte næringer, natur og miljø. Samtidig har Finnmark behov for kraft, og det er kjempeviktig at vi får fram mange gode prosjekter med grønn energi, klargjør Bakken som kommer med følgende hjertesukk:

– Det er nesten blitt sånn at jeg hver eneste dag tenker; nå skulle vi hatt 420 kV-linja. Den er helt nødvendig dersom Finnmark skal få utvikling. Dessverre overskygges hele debatten med utgangspunktet i Hardanger og slagord om monstermasser.