Jarle Mjøen"/>

Kan fylle opp halvt budsjett

Blir Falerassa vindpark realisert etter planene kan skattegevinsten for Kvalsund bety mer enn Snøhvit-skatten gjør for Hammerfest.
nyheter

– Det kan virkelig bli artig å være ordfører i Kvalsund i framtiden. Etter at vi ikke har hatt ei krone til overs for å tenke utvikling, kan vi plutselig være i en situasjon hvor vi kan satse både på gode velferdstilbud og skape nye og varige arbeidsplasser i privat sektor, sier ordfører Tor Arvid Myrseth (Kvalsund sosialdemokratiske liste).

Skattebaronen

I dag kan tre store prosjekt bli realisert i Kvalsund i løpet av kort tid; ny gruvevirksomhet, vindparken til Finnmark Kraft på Falerassa og vindparken til Fred Olsen Renewables på Ulveryggen.

– Blir alle tre realisert etter planene snakker vi om over 100 millioner kr i årlig eiendomsskatt. Det er et helt kommunebudsjett, forteller ordføreren som i 2009 balanserte driftsbudsjettet på 105 millioner kr.

Med utskriving av maksimal eiendomsskatt, syv promille, vil en investering på seks milliarder på Falerassa vindpark, bety 42 millioner i årlig eiendomsskatt.

– Jeg vil tro at det ikke er ubetydelig for en liten kommune, påpeker direktør i Finnmark Kraft AS, John Masvik.

Skole på ønskelista

I Kvalsund har sittende ordfører Tor Arvid Myrseth ei lang ønskeliste. Den toppes av en ny skole der idrettshallen er i dag.

– Vi har gjort Kvalsund til en god kommune å bo i med sterkt begrensede økonomiske ressurser. Får vi bare en del av pengene det nå antydes skal det bli en fantastisk kommune for innbyggerne, lover Myrseth.

Han gleder seg ikke bare over at det er penger i vente. For vindkraftanleggene vil ikke bare gi kommunen skatteinntekter. Det ligger også et stort sysselsettingspotensial. Først under utbyggingsfasen, men også i driftsfasen. Tommelfingerregelen er at hver 15 utbygd MW gir et halvt til ett årsverk i driftsfasen. Falerasa er på 420 MW og kan derfor tilføre 20 til 40 faste arbeidsplasser.

– Arbeidsplasser er like viktig som penger, understreker Kvalsund-ordføreren.

Relaterte saker: