Jarle Mjøen"/>

– Erkjennfarskapet

Mer og mer tyder på at Alta kommune taper farskapssaken til Bolloveien.
nyheter

– Jo mer jeg graver i historien til Bolloveien, jo sikrere blir jeg på at veien har hatt status som kommunal vei. Nå handler det bare om å få kommunen til å erkjenne historien og ta ansvar for at veien blir kjørbar, sier leder i Bollo hytteforening, Bjørnar Bull.

Vil bidra

Han gjentar gjerne at hytteeierne er beredt på å være med i et spleiselag. Selv antyder han en fast «veiavgift» for hytteeierne på noen hundrelapper i året dersom veien holdes i kjørbar stand sommerstid, og blir preparert som vinterløype.

– Jeg har forståelse for at Fefo ikke kan gå inn og ta økonomisk ansvar for en kommunal vei med den presedens det kan skape, sier Bull som peker ut Alta kommune som ansvarlig for å få på plass et veilag:

– Alta kommune og politikerne har i flere omganger presset gjennom utvidelse og fortetting av hytteområdet mot hytteforeningens advarsler. Vårt krav har vært at veien måtte settes i stand og ansvarsforhold avklares før hytteområdet ble utvidet. Dagens situasjon har oppstått fordi politikerne ikke har hørt på oss.

Kommunal vei

Altaposten hadde sist fredag en reportasje hvor det gikk fram at ingen tar ansvar for å ha bygd eller vedlikeholdt Bolloveien. Nå kan mye tyde på at kommunen taper farskapssaken.

– Les kommunens offisielle historieverk, Alta historie bind 3. Her opplyses det at det allerede i 1935 ble oppstart på skiferveien fra Romsdal til Detsika, og at den stod ferdig i 1937, forteller Bull, som peker på at finansieringen opplyses å komme fra veifondet, nødarbeidspenger og kommunale midler.

Ble gruset i 1973

Tidligere veihøvelkjører i Alta kommune, Trond Opgård, opplyste til Altaposten i går at veien fram til 60-tallet var fylkeskommunal, men at den på et tidspunkt ble overtatt av Alta kommune/skiferlaget i fellesskap. Dette støttes også av opplysninger Bull har hentet inn fra tidligere kommunalt ansatte.

– I 1973 gruset Erling Olaussen og Gunnar Lampe som kommunalt ansatte hele veien fra Romsdal til Detsika. Grus ble hentet fra et tak ved avkjørselen til skiferveien til Nalganas.

Relaterte saker: