Inger Elin Utsi"/>

Anmeldt for inngrepene

Politiet i Alta skal finne syndebukken(e). i Bollomahaugen, etter at Alta kommune har anmeldt den ulovlige veibyggingen.
nyheter

Rådmannen Bjørn-Atle Hansen har skrevet under anmeldelsen som er sendt politiet. Han sier til Altaposten at ingen navngitte personer er anmeldt, men at selve forholdet er anmeldt. Anmeldelsen tar for seg ulovlig naturinngrep.

Anmeldelsen har et enstemmig planutvalg gått god for. Da planutvalget var på befaring i hytte-området 8. september, fikk de selv se hvordan maskiner er blitt brukt til å skrape opp en ny vei, etter en gammel kjerresti.

– Befolkninga skal vite at vi tar dette på alvor, sier planutvalgets leder, Geir Ove Bakken (Ap).

Under befaringen kom det fram at en hytteeier delvis har innrømmet at vedkommende har lagd veien. Men alt tydet på at det var flere som brukte veien ulovlig. Ferske bilspor gikk nemlig til flere hytter, og det var brukt maskiner i forbindelse med hyttebygging flere steder.

– Nå er det politiet som skal etterforske og snakke med folk i området, så da får vi se, sier Bakken om den videre utviklingen i saken. Han mener det er mest riktig at politiet nå tar saken.