Tom Skoglund"/>

– Dårlig forslag

Leder i Bollo hytteforening Bjørnar Bull er ikke spesielt glad for forslaget fra Bjørn Odden.
nyheter

– Dette virker lite gjennomtenkt, for å si det mildt. Her forsøker man å rette opp en gammel tabbe med en ny tabbe, sier han.

Bull mener at feilen i Bollo-området er at man har presset på med mange hyttetomter, uten å legge infrastrukturen til rette. Det har ført til et stort press på vei og parkeringsplasser.

Lett å snike seg unna

En betalingsløsning for å skaffe vedlikeholdsmidler har han ingen tro på.

– Setter man opp noe slikt risikerer vi at folk i større grad enn nå kjører helt inn til hytta og parkerer. Til slutt blir hele Bollo-området bare en eneste stor molddunge, mener han.

Han spør seg videre hvordan Odden mener at det skal være mulig å kontrollere hvem som har lapp og ikke:

– Du skal ikke mange meterne av veien før bilen er skjult bak skog og kratt. Hvordan skal man i så fall finne fram til bilene for å få dem sjekket? En ting er å sjekke biler som står parkert langs veien, noe annet er det dersom man må lete etter bilene på hver lille stikkvei som finnes.

Alle må ta ansvar

Hytteforeningslederen peker også på at veien brukes av flere enn bare hytteeierne:

– Vi snakker om bønder, skiferdrivere, folk som driver med hundetrening, skal på kjøretur, bærtur, fisketur eller jakttur. Utspillet fra Odden er ikke noe annet enn et forsøk på å unngå at kommunen er med på å bruke penger på vedlikehold, sier han.

Bull legger videre til at hytteeierne ikke er uvillige når det kommer til å ta sitt ansvar for vedlikehold av veien.

– Alta kommune henter inntekter fra eiendomsskatt på hyttene, mens Fefo får penger fra festeavgiften. Disse to aktørene, sammen med hytteeierne, har ansvaret for å holde veien ved like. Vi er alle enige i at hytteeierne må ta sin del av kaka, men dette må gjøres på en annen måte.

– På hvilken måte da?

– Vi må organisere dette med en obligatorisk innbetaling til ei vedlikeholdspott, hvor også kommunen og Fefo er med. Blir det frivillig for hytteeierne, så vil bare noen være med å betale, det vet vi. Og da blir det heller dårlig med vedlikehold. Gjør vi det på den rette måten, så får vi også dette til, mener han.